Άψογη συνεργασία σημαίνει απόλυτη εξασφάλιση.

Η PeopleCert Ελλάς, εκτός από το δίκτυο πιστοποιημένων εξεταστικών κέντρων που εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, έχει καταρτίσει δύο ειδικά σώματα εξωτερικών συνεργατών, το Σώμα Επιθεωρητών και το Σώμα Επιτηρητών, τα οποία έχουν ως στόχο:

  • Τη διαφύλαξη του κύρους του προγράμματος ECDL.
  • Την εξασφάλιση της αξιοπιστίας της εξεταστικής διαδικασίας.
  • Την πρόληψη προβλημάτων και δυσλειτουργιών κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.
  • Τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου στη λειτουργία των εξεταστικών κέντρων.
  • Την κατοχύρωση της ποιότητας του πιστοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού.

Συνεργάτες