Η καταξίωση δεν κρύβεται!

Το πιστοποιητικό ECDL είναι αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π. και αποτελεί απαραίτητο προσόν για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα. Είναι το Νο.1 πρόγραμμα πιστοποίησης το οποίο είναι ευρέως
αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο από: πολυεθνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε περισσότερες από 100 χώρες, μεγάλους οργανισμούς, κρατικούς φορείς, κυβερνήσεις, διεθνείς οργανώσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


 
Αναγνώριση στον Ακαδημαϊκό Τομέα

Όταν η γνώση επιβραβεύεται, τότε η αποδοχή του ECDL είναι καθολική από πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε όλον τον κόσμο. Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες οι φοιτητές μεγάλων Πανεπιστημίων εάν κατέχουν το ECDL απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος για τη βασική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποκτούν πρόσθετα ακαδημαϊκά «μόρια».

 
Αναγνώριση στον Δημόσιο Τομέα

Όταν το δημόσιο σφραγίζει την ποιότητα, τότε η κατοχή του ECDL πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αποτελεί απαραίτητο προσόν για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. και για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

Το ECDL αναγνωρίζεται επισήμως από το Ελληνικό Δημόσιο, τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τον Α.Σ.Ε.Π. και αναφέρεται ως «έγκυρο πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής» στις προκηρύξεις των Δημόσιων Οργανισμών και του Α.Σ.Ε.Π. Στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. για προσλήψεις σε θέσεις φορέων του δημοσίου γίνονται αποδεκτά μόνο πιστοποιητικά που εκδίδονται από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και μετέπειτα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

 
Αναγνώριση από τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων

Το ίδρυμα ECDL έχει υλοποιήσει μία άσκηση χαρτογράφησης του προγράμματος πιστοποίησης ECDL σε σχέση με το πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες (DigComp). Το Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων έχει προσδιοριστεί ως εφαρμοστικό πρότυπο από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η προσπάθεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταδείξει τη συμβατότητα/αναγνωρισιμότητα του ECDL διεθνώς. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων, όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, καθιστούν εύκολη τη σύγκριση μεταξύ ισότιμων προσόντων και πιστοποιήσεων προερχόμενων από διαφορετικές χώρες. Τα διεθνή επαγγελματικά προσόντα, όπως το ECDL, μπορούν να αντιστοιχιστούν στα επιμέρους Εθνικά Πλαίσια Προσόντων και, κατά αυτόν τον τρόπο, να αναγνωριστούν επισήμως στις χώρες της Ευρώπης και παγκοσμίως. Το πρόγραμμα ECDL έχει χαρτογραφηθεί σε Εθνικά Πλαίσια Προσόντων σε μεγάλο αριθμό χωρών.Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Αναγνώριση στον Ιδιωτικό Τομέα

Όταν οι εταιρείες θέλουν το καλύτερο, τότε εμπιστεύονται τα προγράμματα ECDL ως κριτήρια γνώσεων και ποιότητας για το ανθρώπινο δυναμικό τους. Τα πλεονεκτήματα των πιστοποιήσεων ECDL έχουν οδηγήσει μεγάλους οργανισμούς και πολυεθνικές εταιρείες στην υιοθέτηση του ECDL ως κύριου κριτηρίου μέτρησης δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ και ψηφιακών δεξιοτήτων για το προσωπικό τους.

Ενημερωθείτε & Πιστοποιηθείτε!

Βρείτε το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL που βρίσκεται δίπλα σας εύκολα & γρήγορα. Το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL της επιλογής σας θα σας ενημερώσει για εγγραφή σας στο Πρόγραμμα ECDL και την συμμετοχή σας σε εξετάσεις πιστοποίησης.

ΒΡΕΙΤΕ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

Χτίστε το μέλλον σας!

Βρείτε τις ημέρες & τις ώρες των εξετάσεων που σας εξυπηρετούν και στην συνέχεια επιλέξτε το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL που σας εξυπηρετεί. Το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL της επιλογής σας θα σας ενημερώσει για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα ECDL και την συμμετοχή σας σε εξετάσεις πιστοποίησης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ