Ένα δυνατό δίκτυο συνεργατών!

Το δίκτυο συνεργατών του ECDL στην Ελλάδα περιλαμβάνει ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και καλύπτει όλη την Ελλάδα. 

Σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας των προγραμμάτων ECDL στη χώρα μας οφείλεται στο δίκτυο πιστοποιημένων εξεταστικών κέντρων που προωθεί τα προγράμματα ECDL και διεξάγει εξετάσεις σε ποικίλα σύνολα υποψηφίων, διαφόρων κοινωνικών ομάδων και γνωστικών επιπέδων.

Το δίκτυο εξεταστικών κέντρων ECDL εκτείνεται σε όλους τους νομούς της χώρας και αποτελείται από: 

Πανεπιστήμια | Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (1&2) | Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης | Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Μέσης Εκπαίδευσης | Κέντρα Ξένων Γλωσσών

 

 
Με την πολύτιμη στήριξη της PeopleCert Ελλάς

Τα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα απολαμβάνουν τη συνεχή στήριξη της PeopleCert Ελλάς και τους παρέχεται σχετική εκπαίδευση και κίνητρα, ώστε να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Παράλληλα, η PeopleCert Ελλάς συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας των πιστοποιημένων εξεταστικών κέντρων και των υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν στους τελικούς καταναλωτές, με τη χορηγία ενός πακέτου παροχών που περιλαμβάνει:

  • Αρχική εκπαίδευση και τακτικές νεότερες ενημερώσεις-εκπαιδεύσεις σε όλη την Ελλάδα.

  • Ομάδα Πωλήσεων για προσωπική επαφή και εξειδικευμένη παροχή βοήθειας κατά την καθημερινή λειτουργία των κέντρων.

  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών που λειτουργεί 24 ώρες τη μέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

  • Αποκλειστική περιοχή συνεργατών στον δικτυακό τόπο του ECDL ο οποίος ενημερώνεται συνεχώς με νέα αρχεία, ανακοινώσεις και επικοινωνιακό υλικό

  • Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για τα προϊόντα ECDL

  • Δωρεάν υλικό Marketing για τα προϊόντα ECDL

 
Γίνε Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο

Δείτε τις προδιαγραφές Πιστοποίησης Εξεταστικού Κέντρου ΕCDL, πιστοποιήστε την σχολή σας άμεσα και ενταχθείτε σε ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών.

Προδιαγραφές Πιστοποίησης Εξεταστικού Κέντρου ECDL

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των εξεταστικών κέντρων και τις διαδικασίες για να γίνετε εξεταστικό κέντρο ECDL, παρακαλούμε στείλτε e-mail στο info@ecdl.gr ή καλέστε στο τμήμα εξυπηρέτησης συνεργατών.