Απορίες για το ECDL; Έχουμε τις απαντήσεις.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQs) που αφορούν στο ECDL. Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ECDL.

Γενικές Ερωτήσεις

Γενικές Ερωτήσεις

Τι είναι το European Computer Driving Licence® (ECDL);

Το ECDL είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο Πρόγραμμα Πιστοποίησης, το οποίο ακολουθεί τις ίδιες προδιαγραφές και μεθοδολογία σε ολόκληρο τον κόσμο και πιστοποιεί γνώσεις Πληροφορικής, δεξιότητες στην Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & ψηφιακές δεξιότητες σε εισαγωγικό, βασικό, προχωρημένο και επαγγελματικό επίπεδο.

Ποιοι έχουν θεσπίσει το ECDL;

Το ECDL αναπτύσσεται και προάγεται από το Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation), το οποίο αποτελεί έναν παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό οργανισμό καθώς και τον εγγυητή των προδιαγραφών του ECDL, διασφαλίζοντας την ισότιμη ανάπτυξή του στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.Το Ίδρυμα ECDL έχει ιδρυθεί από το CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies – Συμβούλιο των Επιστημόνων Πληροφορικής της Ευρώπης).

Ποιος είναι ο υπεύθυνος φορέας για το ECDL στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα Απευθείας Δικαιούχος του Προγράμματος ECDL είναι η PeopleCert Ελλάς Α.Ε.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την PeopleCert Ελλάς;

Στη σελίδα ανεύρεσης Εξεταστικών Κέντρων και στη σελίδα ανεύρεσης εξετάσεων μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα του ECDL, καθώς και οδηγίες για την ανεύρεση του πλησιέστερου Εξεταστικού Κέντρου στην πόλη ή το νομό σας και την επόμενη ημερομηνία εξετάσεων σε αυτό. Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε απ’ ευθείας με την PeopleCert Ελλάς στο τηλέφωνο 210-3729100, στο fax 210-3729101 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@peoplecert.org

Το Πρόγραμμα του ECDL έχει ισχύ μόνο στην Ευρώπη;

Όχι ,το Πρόγραμμα ECDL ξεκίνησε από την Ευρώπη, για αυτό και ονομάστηκε EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE. Σήμερα, συμμετέχουν πια όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αναπτύσσεται και σε χώρες εκτός Ευρώπης με το όνομα ICDL (INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE) έχοντας ακριβώς την ίδια ισχύ σε διεθνές επίπεδο.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Πιστοποίησης ECDL;

Το ECDL αποτελεί εφόδιο για κάθε πολίτη που αναζητά εργασία ή επαγγελματική ανέλιξη στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Απευθύνεται τόσο σε μαθητές και φοιτητές όσο και σε εργαζόμενους, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους.Παράλληλα, το ECDL αποδεικνύεται απαραίτητο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, που θέλουν να αξιολογήσουν ή να πιστοποιήσουν το επίπεδο γνώσεων του δυναμικού τους αλλά και να επιβεβαιώσουν το επίπεδο γνώσεων των υποψήφιων στελεχών τους.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ECDL;

  • Το ECDL αναγνωρίζεται διεθνώς. Έχει παγκόσμιο κύρος και αδιαμφισβήτητα τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και ισχύ στην ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας και αποτελεί ένα διεθνώς αποδεκτό επαγγελματικό προσόν
  • Αναπτύσσεται και προωθείται από έναν Διεθνή Οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αναγνωρίζεται από διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις, πολυεθνικές εταιρείες και την πανεπιστημιακή κοινότητα
  • Είναι το μόνο πρόγραμμα πιστοποίησης που έχει θεσμοθετηθεί και αναπτύσσεται από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies – www.cepis.org) και υποστηρίζεται από 45 Διεθνείς Ενώσεις και 400.000 Επιστήμονες Πληροφορικής
  • Η Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) κάθε επιμέρους πιστοποιητικού είναι ανεξάρτητη λογισμικού και ανανεώνεται συνεχώς ώστε να εναρμονίζεται με τις ανάγκες της αγοράς και τις εξελίξεις στα λογισμικά και τα λειτουργικά συστήματα
  • Οι εξετάσεις διενεργούνται υπό την επιτήρηση ειδικού, ανεξάρτητου Σώματος Επιτηρητών
  • Παρέχει πλήρη σειρά Πιστοποιητικών για ψηφιακές δεξιότητες και όχι μόνο για βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ για όλα τα επίπεδα, με βάση τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς
  • Διαθέτει το μεγαλύτερο Δίκτυο Εξεταστικών Κέντρων στην Ελλάδα και τον κόσμο
  • Το ECDL αναγνωρίζεται από την αγορά εργασίας, το Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ

Η PeopleCert Ελλάς παρέχει εκπαίδευση;

Η PeopleCert Ελλάς δεν παρέχει εκπαίδευση, όπως και γενικότερα το Πρόγραμμα ECDL δεν είναι αρμόδιο για τον καθορισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα Πιστοποίησης που ολοκληρώνεται μέσα από μία συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία.

Είναι απαραίτητη η παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης πριν από τις εξετάσεις πιστοποίησης ECDL ;

Όχι, εάν ο υποψήφιος κατέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται με βάση την εξεταστέα ύλη του Προγράμματος ECDL.

H PeopleCert ελέγχει – εποπτεύει την εκπαιδευτική διαδικασία/ εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχουν τα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL;

Όχι, η PeopleCert έχει την ευθύνη,ελέγχει και εποπτεύει μόνο για την εξεταστική διαδικασία που παρέχουν τα Πιστοποιημένα Κέντρα ECDL.

Το ECDL είναι αναγνωρισμένο από το κράτος;

Το κράτος αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά ECDL εφόσον συμπεριλαμβάνονται οι απαιτούμενες από το ΑΣΕΠ Ενότητες.

Τι είναι το ΕΣΥΔ

Το ΕΣΥΔ είναι ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης (Οργανισμός εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ανάπτυξης), είναι ο μοναδικός αρμόδιος φορέας για την διαπίστευση Εργαστηρίων και Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου και είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση. 
Η διαπίστευση της PeopleCert Ελλάς από το ΕΣΥΔ την εντάσσει στη διεθνή οικογένεια των φορέων πιστοποίησης προσώπων, επιβεβαιώνει την Αξιοπιστία και Αμεροληψία μας και ενισχύει το Κύρος, επισφραγίζοντας τη Διεθνή αποδοχή των Πιστοποιητικών ECDL.

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού ECDL;

To Πιστοποιητικό ECDL είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό που ισχύει εφόρου ζωής. Ειδικότερα για χρήση στο Δημόσιο τα πιστοποιητικά δεν λήγουν και ισχύουν εφόρου ζωής ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης τους ή την εξεταστέα ύλη που αναφέρουν. Ο Ιδιωτικός Τομέας έχει την δυνατότητα να ζητήσει πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του διαθέτει δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με συγκεκριμένη εξεταστέα ύλη,αποδεικνύοντας ότι οι γνώσεις του είναι επικαιροποιημένες.

Για τον λόγο αυτό η PeopleCert εκδίδει δύο πιστοποιητικά, ένα για χρήση στο δημόσιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το οποίο ισχύει εφ’ όρου ζωής και ένα για χρήση στον ιδιωτικό τομέα το οποίο είναι διαπιστευμένο κατά ΕΣΥΔ και μπορεί να γίνει να ανανεωθεί/επικαιροποιηθεί.Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι κάτοχοι για να παραμείνουν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών ECDL κατά Ε.ΣΥ.Δ;

Οι κάτοχοι Πιστοποιητικών ECDL προκειμένου να παραμείνουν στο Μητρώο των Πιστοποιημένων Χρηστών ECDL κατά ΕΣΥΔ κάθε τρία έτη συμμετέχουν σε μια εξέταση "Update Test".Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης παραμένουν στο Μητρώο για ακόμα τρία έτη.

Πως ελέγχεται η γνησιότητα ενός πιστοποιητικού ECDL;

Στην ιστότοπο www.ecdl.gr στην ενότητα Γνησιότητα Πιστοποιητικών με την χρήση του μοναδικού σειριακού αριθμού του πιστοποιητικού μπορεί να ελεγχθεί η γνησιότητα σε οποιοδήποτε Πιστοποιητικό ECDL.

Ερωτήσεις για το ECDL Profile

Ερωτήσεις για το ECDL Profile

Τι είναι το ECDL Profile

Το ECDL Profile αποτελεί ένα πρόγραμμα «ομπρέλα» που καλύπτει όλες τις ενότητες του ECDL.Η ευέλικτη δομή του παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να επιλέξει τον συνδυασμό των ενοτήτων του πιστοποιητικού του, σύμφωνα με το επαγγελματικό πεδίο που τον ενδιαφέρει και να ενισχύσει με τον τρόπο αυτό σημαντικά το βιογραφικό του.

Ποιες ενότητες του ECDL Profile είναι απαραίτητες για το ΑΣΕΠ ;

Ποια προγράμματα του ECDL Profile είναι διαπιστευμένα κατά ΕΣΥΔ;

Σε ποιες περιπτώσεις ο υποψήφιος παραλαμβάνει 2 πιστοποιητικά ;

Για πιστοποιητικά ECDL Profile που αφορούν σε διαπιστευμένες ενότητες εκδίδονται 2 πιστοποιητικά, ένα με το λογότυπο του ΕΟΠΠΕΠ και ένα με το λογότυπο του ΕΣΥΔ. Το πιστοποιητικό με το λογότυπο του ΕΟΠΠΕΠ ισχύει εφ όρου ζωής και χρησιμοποιείται για υποβολή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Με το Πιστοποιητικό που έχει το λογότυπο του ΕΣΥΔ ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο διαπιστευμένων και έχει τριετή διάρκεια ισχύος.

Αν ένας υποψήφιος δεν επιτύχει σε μία εξέταση πόσες φορές μπορεί να ξαναδώσει;

Αν ένας υποψήφιος δεν επιτύχει σε μια οποιαδήποτε εξέταση μπορεί να επαναλάβει την προσπάθειά του όσες φορές χρειαστεί. Κάθε φορά όμως θα διαγωνίζεται σε ένα διαφορετικό σετ θεμάτων.

Υπάρχουν ειδικά βιβλία που οδηγούν στην απόκτηση του ECDL Profile;

Υπάρχουν πολλά βιβλία στην αγορά που μπορεί να συμβουλευτεί ο υποψήφιος για να προετοιμαστεί για την απόκτηση κάθε ενότητας του ECDL Profile. Η PeopleCert Ελλάς δεν προτείνει κάποιο συγκεκριμένο. Για την εκπαιδευτική διαδικασία σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με ένα εκπαιδευτικό κέντρο της επιλογής σας.

Πού μπορεί να εκπαιδευτεί ο υποψήφιος;

Ένας υποψήφιος μπορεί να εκπαιδευτεί σε Εκπαιδευτικό Κέντρο της επιλογής του. Αν ο υποψήφιος κρίνει ότι κατέχει όλες τις γνώσεις που χρειάζονται για να αποκτήσει το πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει μπορεί να δηλώσει αμέσως συμμετοχή στις εξετάσεις του Πιστοποιητικού.

Ποια είναι η διαφορά των ECDL Mock Tests σε σχέση με αντίστοιχα προϊόντα προσομοίωσης εξετάσεων που κυκλοφορούν στην αγορά;

Τα ECDL Mock Test δεν είναι τεστ προσομοίωσης.Προέρχονται από ερωτήσεις που υπήρχαν σε πραγματικά tests ECDL, οι οποίες πλέον δεν χρησιμοποιούνται. Το περιβάλλον εξέτασης, οι διατυπώσεις των ερωτήσεων, ο τρόπος και οι κανόνες βαθμολόγησης είναι ακριβώς ίδια τα αντίστοιχα μίας πραγματικής εξέτασης για την απόκτηση του ECDL Profile.

Μπορεί ο υποψήφιος να χρησιμοποιήσει τα Mock Test από το σπίτι του;

Όχι,τα Mock Τest διενεργούνται στο χώρο του Πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου διότι χρησιμοποιούν το ίδιο εξεταστικό σύστημα με αυτό που απαιτείται για τις εξετάσεις.

Πόσο διαρκεί κάθε εξέταση του ECDL Profile;

Για τις ενότητες προχωρημένου επιπέδου καθώς και για την ενότητα Σχεδίαση σε 2 διαστάσεις μέσω Η/Υ η διάρκεια της εξέτασης είναι 60 λεπτά . Για όλες τις υπόλοιπες ενότητες του Προγράμματος ECDL Profile η διάρκεια της εξέτασης είναι 45 λεπτά.

Τι είναι το ECDL Mock Test ;

To ECDL Mock Test είναι τεστ τα οποία αποτελούνται από παλαιότερες ερωτήσεις που υπήρχαν σε κανονικά τεστ ECDL,έχουν την ίδια μορφή, ίδιο περιβάλλον εξέτασης & ίδιους κανόνες βαθμολόγησης με τα κανονικά τεστ ECDL προκειμένου να δώσουν στον υποψήφιο μια πραγματική εικόνα για το γνωστικό του επίπεδο.

Μπορεί ένας υποψήφιος να δώσει κάποιες εξετάσεις σε ένα Εξεταστικό Κέντρο και μετά να συνεχίσει σε ένα άλλο;

Ένας υποψήφιος μπορεί να ξεκινήσει τις εξετάσεις του σε ένα Ε.Κ και να συνεχίσει σε οποιοδήποτε άλλο στην Ελλάδα ή σε όποια άλλη χώρα επιθυμεί.

Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας (βάση) των εξετάσεων;

Σε όλες τις ενότητες του ECDL Profile η βάση επιτυχίας στις εξετάσεις είναι 75%. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η ενότητα ECDL Office Essential για την οποία η βάση επιτυχίας είναι 70%.

Πότε μπορώ να αποκτήσω πιστοποιητικό ECDL Profile ;

To πιστοποιητικό ECDL Profile εκδίδεται μετά από την επιτυχημένη συμμετοχή σας σε εξετάσεις πιστοποίησης κατόπιν αιτήματος σας σε ένα Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο της επιλογής σας. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται τα Προγράμματα (ενότητες) που έχετε επιτυχώς ολοκληρώσει.

Από πόσα Προγράμματα/ Ενότητες αποτελείται το ECDL Profile;

To ECDL διαθέτει 22 διαφορετικά προγράμματα πιστοποίησης που σας δίνουν την δυνατότητα να κάνετε τον συνδυασμό της επιλογής σας και να δημιουργήσετε το δικό σας profile με βάση τις προσωπικές και τις επαγγελματικές σας ανάγκες.

Πόσες ώρες εκπαίδευσης απαιτούνται για την προετοιμασία των εξετάσεων ECDL Profile;

Οι ώρες εκπαίδευσης διαφοροποιούνται ανά πρόγραμμα και εξαρτώνται από τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ήδη έχει ο υποψήφιος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με ένα Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL

Πόσο συχνά υπάρχουν προγραμματισμένες εξετάσεις για το Πρόγραμμα ECDL Profile

Υπάρχουν προγραμματισμένες εξετάσεις καθημερινά. Αναζητήστε την ημερομηνία εξετάσεων της επιλογής σας εδώ.

Πόσο κοστίζει μια εξέταση του προγράμματος ECDL Profile ;

Για να ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό επικοινωνήστε με ένα Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο της επιλογής σας

Που μπορώ να βρω την αναλυτική εξεταστέα ύλη για το ECDL Profile ;

H εξεταστέα ύλη είναι διαθέσιμη σε κάθε σελίδα των ενοτήτων του προγράμματος ECDL Profile της επιλογής σας.

Πως μπορώ να εγγραφώ σε μια εξέταση του Προγράμματος ECDlL Profile ;

Επικοινωνείτε με το πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο της επιλογής σας. Το κέντρο σας ενημερώνει για την διαδικασία εξετάσεων και σας εγγράφει στην εξέταση της επιλογής

Πόσες ερωτήσεις έχει κάθε Εξεταστική ενότητα για το ECDL Profile;

  • Για τις ενότητες ECDL Base & ECDL Standard οι ερωτήσεις σε κάθε test set είναι 36
  • Για τις ενότητες ECDL Advanced είναι 20-22 ερωτήσεις ανάλογα την ενότητα

Πόσο χρόνο χρειάζεται η έκδοση πιστοποιητικού ECDL Profile ;

Από την στιγμή που το ΕΚ υποβάλλει το αίτημα για έκδοση πιστοποιητικού χρειάζονται 4-6 ημέρες για την αποστολή του πιστοποιητικού.