Το Σώμα Επιτηρητών εξασφαλίζει την εγκυρότητα

 

Οι επιτηρητές εξετάσεων ECDL φέρουν την ευθύνη για την άρτια προετοιμασία, την ορθή διεξαγωγή και την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων ECDL. Ο ρόλος τους δεν περιορίζεται μόνο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων αλλά ενέχει αρμοδιότητες τόσο κατά την προετοιμασία όσο και μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Οι υποχρεώσεις των Επιτηρητών Εξετάσεων περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, την επίβλεψη της διαδικασίας των εξετάσεων, την αντιμετώπιση οποιονδήποτε προβλημάτων τυχόν ανακύψουν κ.ά.

Ο Επιτηρητής είναι ο μόνος αρμόδιος για τις εξετάσεις που μπορεί να παρευρίσκεται στην αίθουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Στην πραγματικότητα, ο Επιτηρητής Εξετάσεων ECDL δεν αποχωρεί καθόλου από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το αδιάβλητο των εξετάσεων και κατ’ επέκταση, την αξιοπιστία και το κύρος του θεσμού των εξετάσεων του ECDL.