Το Σώμα Επιθεωρητών ελέγχει τα πάντα

 

Το Σώμα Επιθεωρητών είναι υπεύθυνο για να διεξάγει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και επιθεωρήσεις στα εξεταστικά κέντρα του δικτύου ECDL.

Η PeopleCert Ελλάς έχει καταρτίσει πρόγραμμα προκαθορισμένων και απροειδοποίητων/εκτάκτων Ελέγχων και Επιθεωρήσεων των Εξεταστικών Κέντρων του δικτύου της, με κύριο στόχο τη διατήρηση σε υψηλό επίπεδο τόσο του Προτύπου ECDL όσο και του κύρους των Προγραμμάτων ECDL και της αξιοπιστίας των εξετάσεων. Οι εν λόγω Έλεγχοι και οι Επιθεωρήσεις διενεργούνται από το ειδικά εκπαιδευμένο Σώμα Επιθεωρητών της PeopleCert Ελλάς.

Κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου ή επιθεώρησης εκ μέρους της PeopleCert Ελλάς, το Εξεταστικό Κέντρο είναι υποχρεωμένο να παράσχει στον Επιθεωρητή πλήρη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, καθώς και στο υλικό και στους χώρους που σχετίζονται με το ECDL.

Επίσης, αναμένεται κάθε φορά ότι το Εξεταστικό Κέντρο θα συνεργαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με όλες τις λογικές απαιτήσεις του Επιθεωρητή, στην προσπάθεια για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου.

Οι τύποι ελέγχου από το Σώμα Επιθεωρητών χωρίζονται σε Πρωτεύοντες, Τακτικούς και Έκτακτους καθώς και σε ελέγχους με τη μορφή ενός "Μυστικού Υποψήφιου". Ως αποτέλεσμα των ελέγχων, οι Επιθεωρητές συντάσσουν την Έκθεση Επιθεώρησης, με βάση το περιεχόμενο της οποίας αποφασίζονται περαιτέρω ενέργειες, εφόσον αυτό απαιτείται.