Κεφάλαιό σας, ο άνθρωπος!

Εκπαιδεύστε και πιστοποιήστε το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας σας.

Γιατί σας αφορά:

Επειδή μία επιχείρηση είναι οι άνθρωποί της, είναι οι γνώσεις τους και οι δεξιότητές τους που μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα, τη δική τους και του συνόλου. Επειδή οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν προτεραιότητα σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Είναι μία «επένδυση»: Η εύρεση ανθρώπων που διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες ή η κατάλληλη εκπαίδευση των ήδη εργαζομένων στην εταιρεία σας είναι απαραίτητη για την καλύτερη εξέλιξη και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας σε μια εποχή ιδιαίτερα έντονου ανταγωνισμού.

 
Η αξία για την Εταιρεία
Οι εργαζόμενοι με ψηφιακές δεξιότητες:
 • Αυξάνουν την συνολική αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα.
 • Επιτυγχάνουν, πιο αποτελεσματικά, συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς.
 • Διασφαλίζουν τη μείωση ή την εξάλειψη οποιουδήποτε διοικητικού φόρτου.
 • Ενισχύουν σημαντικά την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία μεταξύ του οργανισμού.
 • Διασφαλίζουν μεγαλύτερη απορρόφηση και χρήση της τεχνολογίας με αποτέλεσμα τις καλύτερες αποδόσεις της επένδυσης αυτής.
 • Μειώνουν τον «χαμένο χρόνο» που είναι κόστος.

 
ΕCDL : «Εργαλείο» για τις εταιρείες

Το ECDL αποτελεί εργαλείο για τις εταιρείες διότι: 

 • Καθιερώνεται μία μέτρηση μεθόδου αξιολόγησης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Αυξάνεται η αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα της εταιρείας.
 • Τυποποιείται η διαδικασία πρόσληψης.
 • Πραγματοποιείται σωστή επιλογή ανθρώπινου δυναμικού.
 • Αξιολογούνται οι ψηφιακές δεξιότητες του προσωπικού.
 • Αναβαθμίζεται η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα της παραγόμενης εργασίας των υπαλλήλων.
 • Μειώενεται το κόστος της τεχνολογικής υποστήριξης των εργαζομένων και η ταχύτερη απόσβεση των επενδύσεων σε συστήματα πληροφορικής και λογισμικού.
 • Μειώνονται οι "χαμένες εργατοώρες" από την μη αποτελεσματική χρήση του Η/Υ από το προσωπικό.
   

Τι είδους επιχείρηση έχετε;

Βρείτε τις ψηφιακές δεξιότητες ECDL που χρειάζεστε για το προσωπικό σας. Κάθε οργανισμός είναι ζωντανός γιατί αποτελείτε από ανθρώπους. Κάθε οργανισμός πρέπει, συνεπώς, να αναπτύσσεται για να μπορεί να επιβιώσει. Ανταποκρινόμαστε στις απατήσεις σας για εξέλιξη της εταιρείας σας, με ένα μεγάλο φάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων και πιστοποιήσεών τους, για να μπορείτε εσείς να βρείτε ποια προγράμματα ταιριάζουν καλύτερα στον δικό σας οργανισμό.

 • Για κάθε εταιρεία

  Τα προγράμματα Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου απαιτούνται σε όλα τα είδη των εταιρειών, των τμημάτων ή των θέσεων εργασίας τους, όπως γραμματέας, υπάλληλος γραφείου, πωλητής, εκπρόσωπος σε τηλεφωνικό κέντρο, κ.ά.

 • Εταιρεία που θέλει να αυξήσει την ασφάλειά της

  Το πρόγραμμα Προστασία Δεδομένων παρέχει στους εργαζόμενους τις γνώσεις που απαιτούνται για τη διαφύλαξη, τόσο των δικών τους προσωπικών δεδομένων όσο και της εταιρείας, ανεξαρτήτως από τη θέση ή τον ρόλο τους.

 • Εταιρεία που θέλει να μπει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

  Το πρόγραμμα Ψηφιακό Μάρκετινγκ εκπαιδεύει τους υπαλλήλους σας ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν και να προωθούν πιο δυναμικά την εταιρεία σας στο διαδίκτυο.

 • Εταιρεία που θέλει να ενισχύσει το οικονομικό της τμήμα

  Το πρόγραμμα Υπολογιστικά Φύλλα στο Προηγμένο Επίπεδο προσφέρει στους υπαλλήλους σας την ικανότητα παραγωγής σύνθετων αναφορών, την εκτέλεση περίπλοκων μαθηματικών αλλά και στατιστικών υπολογισμών βελτιώνοντας, έτσι, την παραγωγικότητα.

 • Για κατασκευαστικές εταιρείες

  Το πρόγραμμα Computer Aided Design προσφέρει στο προσωπικό σας τη δυνατότητα σχεδίασης, σε δύο διαστάσεις, μέσω Η/Υ, σε πραγματικό περιβάλλον, με σκοπό τη δημιουργία, επεξεργασία και εκτύπωση δισδιάστατων αρχιτεκτονικών ή μηχανολογικών σχεδίων.

Ενημερωθείτε & Πιστοποιηθείτε!

Βρείτε το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL που βρίσκεται δίπλα σας εύκολα & γρήγορα. Το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL της επιλογής σας θα σας ενημερώσει για εγγραφή σας στο Πρόγραμμα ECDL και την συμμετοχή σας σε εξετάσεις πιστοποίησης.

ΒΡΕΙΤΕ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

Χτίστε το μέλλον σας!

Βρείτε τις ημέρες & τις ώρες των εξετάσεων που σας εξυπηρετούν και στην συνέχεια επιλέξτε το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL που σας εξυπηρετεί. Το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL της επιλογής σας θα σας ενημερώσει για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα ECDL και την συμμετοχή σας σε εξετάσεις πιστοποίησης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ