Δύναμη ισχύος, διάρκεια ισχύος!

Το πιστοποιητικό ΕCDL εκδίδεται σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο του Ιδρύματος ECDL και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είναι αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π., τους Οργανισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και ισχύει εφ’ όρου ζωής.

Παράλληλα, το πιστοποιητικό ECDL πληροί τις απαιτήσεις του ISO 17024:2012 του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) παρέχοντας στον υποψήφιο το προνόμιο ένταξης σε ένα διαπιστευμένο καθεστώς, με δυνατότητα ανανέωσης του πιστοποιητικού σε τριετή βάση, αποδεικνύοντας επικαιροποιημένες γνώσεις, προσδίδοντάς του ένα επιπλέον διεθνώς ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα.

 
Για χρήση στο δημόσιο

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το πιστοποιητικό ECDL που εκδίδεται για χρήση στο δημόσιο, το οποίο ισχύει εφ’ όρου ζωής, αφορά στις ενότητες ECDL Profile: 

 
Για χρήση και στον ιδιωτικό τομέα

Για τις παραπάνω ενότητες που αφορούν στο δημόσιο, παράλληλα, εκδίδεται ΚΑΙ ένα πιστοποιητικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ε.ΣΥ.Δ., το οποίο ισχύει για τρία χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες επαναπιστοποίησης που αναφέρονται στον Κανονισμό Υποψηφίου. Η επαναπιστοποίηση Ανανεώνοντας το διαπιστευμένο πιστοποιητικό (Ε.ΣΥ.Δ.), ο υποψήφιος αποδεικνύει ότι οι γνώσεις του είναι επικαιροποιημένες σύμφωνα με το εκάστοτε syllabus (εξεταστέα ύλη) και το εκάστοτε λογισμικό και του προσδίδει ένα επιπλέον διεθνώς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική του πορεία.
Εκτός από τις ενότητες αυτές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΥΔ εκδίδονται και οι ενότητες:


 
Για ανανέωση στον ιδιωτικό τομέα
Η ανανέωση του διαπιστευμένου πιστοποιητικού Ε.ΣΥ.Δ., μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της τριετίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες επαναπιστοποίησης με μια εξέταση που λέγεται ECDL Update. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τον Κανονισμό Υποψηφίου.

ECDL Update

Το ECDL Update είναι η διαδικασία ανανέωσης των πιστοποιητικών ECDL ώστε να αποδεικνύεται ότι οι γνώσεις και δεξιότητες για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί ένας κάτοχος πιστοποιητικού ECDL εξακολουθούν να είναι επίκαιρες σύμφωνα με την ισχύουσα εξεταστέα ύλη (syllabus). Αποτελεί μία εξέταση η οποία βασίζεται στο ισχύον syllabus των ενοτήτων ECDL και καλύπτει, εκτός των άλλων, τις νέες γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με τα προγενέστερα Syllabi και την λειτουργικότητα των νεότερων τρεχουσών εκδόσεων λογισμικού.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία ECDL Update διατίθεται σε 2 ξεχωριστές εξετάσεις:

  • ECDL Standard Update:
    To ECDL Standard Update αφορά σε όλους τους κατόχους πιστοποιητικών ECDL Profile, ECDL Core/Core+, ECDL Start ή ECDL Progress, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ενοτήτων ή το Syllabus με βάση του οποίου έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό τους.
  • ECDL Advanced Update:
    To ECDL Advanced Update αφορά σε όλους τους κατόχους πιστοποιητικών ECDL Expert, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ενοτήτων ή το Syllabus με βάση του οποίου έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό τους.

Οι ενότητες που περιλαμβανονται στο ECDL Standard Update και στο ECDL Advanced Update είναι:


ECDL Standard Update

ECDL Advanced Update

 

Ενημερωθείτε & Πιστοποιηθείτε!

Βρείτε το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL που βρίσκεται δίπλα σας εύκολα & γρήγορα. Το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL της επιλογής σας θα σας ενημερώσει για εγγραφή σας στο Πρόγραμμα ECDL και την συμμετοχή σας σε εξετάσεις πιστοποίησης.

ΒΡΕΙΤΕ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

Χτίστε το μέλλον σας!

Βρείτε τις ημέρες & τις ώρες των εξετάσεων που σας εξυπηρετούν και στην συνέχεια επιλέξτε το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL που σας εξυπηρετεί. Το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL της επιλογής σας θα σας ενημερώσει για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα ECDL και την συμμετοχή σας σε εξετάσεις πιστοποίησης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ