Βασικές εφαρμογές γραφείου

Η ενότητα αυτή, σας παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την ικανότητα χρήσης βασικών εφαρμογών γραφείου, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των φυλλομετρητών ιστού.

Είναι ένα ενιαίο τεστ για την εξέταση των βασικών εφαρμογών γραφείου. Η ενότητα είναι αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ.

Σε ποιον απευθύνεται το προϊόν

Οι Βασικές Εφαρμογές Γραφείου απευθύνονται σε εκείνους που θέλουν να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στους υπολογιστές για την καλύτερη οργάνωση και απόδοση της δουλειάς τους. Μερικές από τις κατηγορίες επαγγελμάτων στις οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμο το προϊόν αυτό είναι:
 • Δημόσιοι υπάλληλοι
 • Ακαδημαϊκοί
 • Γραμματείς
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Γιατροί
 • Δικηγόροι
 • Marketing managers
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Οικονομολόγοι
 • Ιδιωτικοί υπάλληλοι

Ποια είναι τα οφέλη αυτής της ενότητας;

Για ελεύθερους επαγγελματίες

Θα μπορείτε να εισάγετε δεδομένα σε κελιά και θα να χρησιμοποιείτε βέλτιστες πρακτικές κατά τη δημιουργία λιστών. Ακόμη, θα μπορείτε να επιλέγετε, να ταξινομείτε καθώς και να αντιγράφετε, να μετακινείτε και να διαγράφετε δεδομένα.

Θα δημιουργείτε μαθηματικούς και λογικούς τύπους χρησιμοποιώντας τις βασικές συναρτήσεις των υπολογιστικών φύλλων. Θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε τις σωστές πρακτικές στη δημιουργία τύπων και να αναγνωρίζετε τις τιμές σφάλματος σε τύπους.

Θα μορφοποιείτε αριθμούς και περιεχόμενο κειμένου σ’ ένα υπολογιστικό φύλλο και θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόματα στυλ πινάκων.

Θα ρυθμίζετε τις επιλογές σελίδας του υπολογιστικού φύλλου, θα ελέγχετε και θα διορθώνετε το περιεχόμενό του πριν την τελική του εκτύπωση.

Θα μπορείτε να αναζητάτε, αποτελεσματικά, πληροφορίες στο Διαδίκτυο.

Γιατί να επιλέξω τις Βασικές Εφαρμογές Γραφείου;

 • 1

  Αποδοτικότητα εργασίας

  Για να έχετε την ικανότητα χρήσης βασικών εφαρμογών γραφείου, όπως των εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των φυλλομετρητών ιστού, για την καλύτερη απόδοση της εργασίας σας.

 • 2

  Δημιουργία υπολογιστικών φύλλων

  Για να μπορείτε να επιλέγετε, να ταξινομείτε καθώς και να αντιγράφετε, να μετακινείτε και να διαγράφετε δεδομένα.

 • 3

  Εκμάθηση χρήσης γραφημάτων

  Για να επιλέγετε, να δημιουργείτε και να μορφοποιείτε γραφήματα ώστε να επικοινωνούν κατάλληλα τα δεδομένα και με τη σωστή τους σημασία.

Επισκόπηση εξεταστέας ύλης ενότητας Office Essentials

 • Επεξεργασία Κειμένου

  Χρήση της Εφαρμογής
  Δημιουργία Εγγράφου
  Μορφοποίηση
  Αντικείμενα
  Συγχώνευση Αλληλογραφίας
  Προετοιμασία Αποτελεσμάτων
 • Υπολογιστικά Φύλλα

  Χρήση της Εφαρμογής
  Κελιά
  Διαχείριση Φύλλων Εργασίας
  Τύποι και Συναρτήσεις
  Μορφοποίηση
  Γραφήματα
  Προετοιμασία Εκτυπώσεων
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου

  Έννοιες Περιήγησης στο Διαδίκτυο
  Περιήγηση στο Διαδίκτυο
  Διαδικτυακές Πληροφορίες
  Έννοιες Επικοινωνίας
  Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail)
ECDLOfficeEssentials SyllabusV11 EL

Πληροφορίες εξέτασης

36
Ερωτήσεις
45'
Χρόνος εξέτασης
Closed book
Computer based
Αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ

Ενημερωθείτε & Πιστοποιηθείτε!

Βρείτε το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL που βρίσκεται δίπλα σας εύκολα & γρήγορα. Το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL της επιλογής σας θα σας ενημερώσει για εγγραφή σας στο Πρόγραμμα ECDL και την συμμετοχή σας σε εξετάσεις πιστοποίησης.

ΒΡΕΙΤΕ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

Χτίστε το μέλλον σας!

Βρείτε τις ημέρες & τις ώρες των εξετάσεων που σας εξυπηρετούν και στην συνέχεια επιλέξτε το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL που σας εξυπηρετεί. Το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL της επιλογής σας θα σας ενημερώσει για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα ECDL και την συμμετοχή σας σε εξετάσεις πιστοποίησης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ