Προστασία Δεδομένων

Η ενότητα αυτή είναι το «κλειδί» που θα σας ανοίξει την πόρτα της απόλυτης κατανόησης για τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία GDPR, η οποία ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018 και είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Είναι μια απαραίτητη γνώση και αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο ώστε όλοι οι ενεργοί πολίτες της ψηφιακής κοινωνίας να γνωρίζουν τα δικαιώματα που έχουν ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις που τα διαχειρίζονται.

Σε ποιον απευθύνεται το προϊόν

Η Προστασία Δεδομένων απευθύνεται σε όλες τις μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια απαραίτητη γνώση για εσάς που εργάζεστε σε οποιοδήποτε τμήμα το οποίο έρχεται σε επαφή με προσωπικά δεδομένα πελατών ή προμηθευτών, όπως:
 • Εργαζόμενοι στο τμήμα marketing
 • Υπεύθυνοι εξυπηρέτησης πελατών
 • Εργαζόμενοι στο τμήμα πωλήσεων
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Υπεύθυνοι παραγωγής
 • Ιδιωτικοί υπάλληλοι
 • Media services
 • Υπάλληλοι προμηθειών
 • Τμήμα πληροφορικής εταιριών
 • Τμήμα έρευνας αγοράς

Ποια είναι τα οφέλη αυτής της ενότητας;

Γιατί να επιλέξω την Προστασία Δεδομένων;

 • 1

  Θεμελιώδεις γνώσεις

  Για να έχετε τις κατάλληλες γνώσεις σχετικά με τις αρχές προστασίας δεδομένων και για να γνωρίζετε πρακτικές μεθόδους σχετικά με το πώς μπορούν να διαφυλάσσονται με νομιμότητα τα προσωπικά στοιχεία.

 • 2

  Υποστήριξη της επιχείρησης

  Για να μπορείτε να προσφέρετε υποστήριξη στην προσπάθεια συμμόρφωσης της επιχείρησης που εργάζεστε ή έχετε, μέσα στο θεσμικό πλαίσιο GDPR.

 • 1

  Αποσαφήνιση

  Για να μπορείτε να εμβαθύνετε στην αποσαφήνιση των δικαιωμάτων του ατόμου ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων.

Επισκόπηση εξεταστέας ύλης ενότητας Data Protection

 • Έννοιες

  Προσωπικά Δεδομένα
  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Επισκόπηση GDPR

  Λογική και στόχοι
  Εύρος Εφαρμογής
 • Βασικές αρχές

  Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
  Νομιμότητα επεξεργασίας δεδομένων
 • Δικαιώματα υποκειμενικών δεδομένων

  Διαφάνεια δικαιωμάτων
  Άσκηση δικαιωμάτων
 • Εφαρμογές

  Πολιτικές και μέθοδοι
  Μέτρα
 • Συμμόρφωση

  Παραβιάσεις Δεδομένων
  Επιβολή
ECDL-Data-Protection-Syllabus

Πληροφορίες εξέτασης

36
Ερωτήσεις
45'
Χρόνος εξέτασης
Closed book
Computer based

Ενημερωθείτε & Πιστοποιηθείτε!

Βρείτε το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL που βρίσκεται δίπλα σας εύκολα & γρήγορα. Το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL της επιλογής σας θα σας ενημερώσει για εγγραφή σας στο Πρόγραμμα ECDL και την συμμετοχή σας σε εξετάσεις πιστοποίησης.

ΒΡΕΙΤΕ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

Χτίστε το μέλλον σας!

Βρείτε τις ημέρες & τις ώρες των εξετάσεων που σας εξυπηρετούν και στην συνέχεια επιλέξτε το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL που σας εξυπηρετεί. Το Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL της επιλογής σας θα σας ενημερώσει για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα ECDL και την συμμετοχή σας σε εξετάσεις πιστοποίησης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ