Αποτελέσματα - Στοιχεία κέντρου - Συμβάσεις, Προγράμματα

ONLINE EDUCATION - Χαριλάου Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Αλ. Παπαναστασίου 90
Περιοχή: Θεσσαλονίκης - Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 54644
Τηλέφωνο: 2310989242
Fax: 2310989242
Ιστοσελίδα:
Adobe Photoshop CS2 - EN
Adobe Photoshop CS3 - EL
AutoDesk AutoCAD 2006 - EN
AutoDesk AutoCad 2009 - EN
AutoDesk AutoCAD 2010 - EN
Ms Access 2007 - EL
Ms Access 2010 - EL
Ms Access 2013 - EL
Ms Excel 2007 - EL
Ms Excel 2010 - EL
Ms Excel 2013 - EL
Ms Frontpage 2003 - EL
Ms Int. Exp 10 & Outlook 2013 - EL
Ms Int. Exp 11 & Outlook 2013 - EL
Ms Int. Exp 11 & Outlook 2013 - EN
Ms Int. Exp 8 - EL
Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 - EL
Ms Int. Exp 8 & Outlook 2010 - EL
Ms Int. Exp 9 - EL
Ms Int. Exp 9 & Outlook 2007 - EL
Ms Int. Exp 9 & Outlook 2010 - EL
Ms PowerPoint 2007 - EL
Ms PowerPoint 2010 - EL
Ms PowerPoint 2013 - EL
Ms Windows 7 - EL
Ms Word 2007 - EL
Ms Word 2010 - EL
Ms Word 2013 - EL
-Without Software- - EL

Προγράμματα Πιστοποίησης
Start
IT
Technical
ECDL Profile