Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο : (+30) 210 3729 100
Τηλέφωνο Τμήματος Εξυπηρέτησης Συνεργατών: (+30) 210 3729 102
Fax : (+30) 210 3729 101
E-mail : info@ecdl.gr  
Διεύθυνση : Κοραή 3, 105 64 Αθήνα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι o Όμιλος PeopleCert θα επεξεργαστεί τα δεδομένα της παρούσας φόρμας επικοινωνίας, καθώς και άλλα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της εταιρείας, προκειμένου να απαντήσει στο θέμα/πρόβλημα που περιγράφετε. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όπως αυτά απορρέουν από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Όμιλο PeopleCert μέσω e-mail στη διεύθυνση: complaints@ecdl.gr.

ΔΗΛΩΣΗ
Με την αποστολή της παρούσας φόρμας επικοινωνίας δηλώνω ότι συναινώ ώστε όλα τα δεδομένα που αναγράφονται σε αυτή να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Όμιλο PeopleCert.
Φόρμα Επικοινωνίας
   
Όνομα:   Required Field
Επώνυμο:   Required Field
Κάρτα Δεξιοτήτων ή Αρ. Πιστοποιητικού:  
Οργανισμός / Εταιρεία / Θέση Κατόχου:  
Διεύθυνση:  
Τ.Κ.:  
Πόλη:  
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  
Ώρες Επικοινωνίας:  
E-mail:     Required Field
Περιγραφή του προβλήματος:   Required Field
Κωδικός Επαλήθευσης:
   
Required Field
Τα πεδία με '*' είναι υποχρεωτικά