Ενημέρωση Συνεργατών ECDL για την Εξέλιξη της Υπόθεσης της Κοινής Προσφυγής

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009

Αγαπητοί συνεργάτες,

Με αφορμή δεκάδες μηνύματα που έχουμε λάβει τις τελευταίες δύο ημέρες σχετικά με «εξελίξεις» που αφορούν την Υπουργική Απόφαση 129456/Δ6/8.10.2008 σας ενημερώνουμε ότι η στρατηγική που έχουμε από κοινού χαράξει παραμένει η ίδια και συνεχίζουμε να κινούμαστε δυναμικά, συντονισμένα και με σοβαρότητα για να μετατρέψουμε τον κίνδυνο που δημιουργεί η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση σε ευκαιρία για ρύθμιση της αγοράς με ταυτόχρονη ενδυνάμωση των εργαστηρίων.

Συγκεκριμένα, η σύμπραξη 885 Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, των τεσσάρων μεγαλύτερων αλυσίδων AXON, ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ/EUROLAB, SO EASY/WIN.NET και EXPERT IN και των ECDL Ελλάς και Peoplecert/City&Guilds  δημιούργησε ένα ισχυρό μέτωπο, στην Αίτηση Ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης 129456/Δ6/8.10.2008 η οποία λειτουργεί παράλληλα ως «προστατευτική νομική ασπίδα» για όσους συνέπραξαν στην αίτηση ακύρωσης.

Αυτή ακριβώς η συσπείρωση, που αναδείχθηκε από το μεγάλο αριθμό των αιτούντων, μαζί με την ισχυρή νομική επιχειρηματολογία της προσφυγής μας, η οποία ανέδειξε θέματα αντισυνταγματικότητας και τεκμηρίωσε με τον βέλτιστο τρόπο τους λόγους ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης οδήγησαν στην εισαγωγή της Αίτησης Ακύρωσης, «λόγω σπουδαιότητας», στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με δικάσιμο στις 8/5/2009.

Στόχος μας παραμένει η ΑΚΥΡΩΣΗ της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και η θεσμοθέτηση ενός ΝΕΟΥ ρυθμιστικού πλαισίου που θα είναι προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ε.Ε.Σ. χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις.

Οι θέσεις μας

       Να δημιουργηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μητρώο Εκπαιδευτηρίων για τα υφιστάμενα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) στο οποίο θα εγγραφούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. (Επειδή μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μια αξιόπιστη καταγραφή των Ε.Ε.Σ., με αυτό τον τρόπο θα αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα της αγοράς με πλήρη δημογραφικά στοιχεία των Ε.Ε.Σ. ανά κατηγορία. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου.)

       Με βάση το μητρώο να γίνει επεξεργασία των πραγματικών στοιχείων της αγοράς και να θεσμοθετηθούν:

      Ελάχιστα γενικά κριτήρια που θα εφαρμόζονται σε όλα τα εκπαιδευτήρια. (Προτείνουμε να υιοθετηθούν αντίστοιχα κριτήρια με αυτά που ισχύουν για τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών. Τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται ήδη με επιτυχία για πάρα πολλά χρόνια από 5.000 Φ.Ξ.Γ. χωρίς κανένα πρόβλημα.)

      Πρόσθετα εξειδικευμένα κριτήρια που θα εφαρμόζονται για την αδειοδότηση επιμέρους ειδικοτήτων (π.χ. Πληροφορική, Κομμωτική, Ξένες Γλώσσες, Καράτε, Δημοσιογραφία, Χορός κλπ.) τα οποία θα είναι εναρμονισμένα με άλλα ισχύοντα ρυθμιστικά πλαίσια ή θα ορισθούν σε συνεργασία με τους αντίστοιχους κλαδικούς φορείς. (Π.χ. τα εκπαιδευτήρια που παρέχουν εκπαίδευση πληροφορικής θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της ΚΥΑ του Ο.Ε.Ε.Κ..)

Με αυτό τον τρόπο:

  • Εξορθολογίζεται συνολικά η αγορά και θεσμοθετείται μια ενιαία κατηγορία εκπαιδευτηρίων που παρέχουν κατάρτιση σε περισσότερα του ενός αντικείμενα όπως εφαρμόζεται στις χώρες της Ε.Ε..
  • Δημιουργείται ένα δίκτυο εκπαιδευτηρίων, πιστοποιημένων από το Υπ.Ε.Π.Θ., ικανό να υλοποιεί δράσεις κατάρτισης, χρηματοδοτούμενες από πόρους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), με ωφελούμενους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες (φοιτητές, μαθητές, γονείς κλπ).
  • Οι πολίτες θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή διαδικασία κατάρτισης και απόκτησης πιστοποιητικών απαραίτητων για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Με βάση τα παραπάνω, ειδικότερα τα εκπαιδευτήρια Πληροφορικής, τα οποία μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει περισσότερους από 500.000 Έλληνες, θα συνεχίσουν να επιτελούν εθνικό έργο μειώνοντας το Ψηφιακό Χάσμα που μας χωρίζει από την Ε.Ε..

Αγαπητοί συνεργάτες,

Η ανάγκη ρύθμισης της αγοράς των Ε.Ε.Σ. είναι επιβεβλημένη και εφόσον προσεγγιστεί με σωστό τρόπο θα είναι προς όφελος όλων. Παράλληλα όμως, είναι εύκολα αντιληπτό ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν ενιαία κριτήρια που να καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας των εκπαιδευτηρίων, για τον απλούστατο λόγο ότι οι ανάγκες σε υποδομές κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι διαφορετικές.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση φαίνεται να αγνοεί τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτηρίων και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς που φιλοδοξούσε να ρυθμίσει. Το χειρότερο δε, εξαιτίας αυτής της άγνοιας, είναι ότι επιβάλλει επαχθείς όρους που, κατά κοινή ομολογία, θα έχουν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο του 95% των εκπαιδευτηρίων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση ΔΕΝ επιδέχεται βελτιώσεις. Σύμφωνα με τις πλέον αισιόδοξες εκτιμήσεις, οποιαδήποτε βελτίωση της ΥΑ απλά θα περιόριζε το μέγεθος της καταστροφής από το 95% στο 50% με αποτέλεσμα να οδηγηθούν και πάλι εκτός αγοράς εργασίας χιλιάδες εργαζόμενοι σε μια εποχή όπου όλα τα κράτη πασχίζουν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και να ενισχύσουν τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η ΑΚΥΡΩΣΗ της και εν συνεχεία η θεσμοθέτηση ενός ΝΕΟΥ ρυθμιστικού πλαισίου με βάση τις κατευθύνσεις που αναφέρουμε παραπάνω εκτιμούμε ότι αποτελεί μονόδρομο για τα συμφέροντα της αγοράς της εκπαίδευσης-πιστοποίησης αλλά και της ελληνικής κοινωνίας.

Με ειλικρινή εκτίμηση 

Κωνσταντίνος Κεσεντές
Γενικός Διευθυντής ECDL Ελλάς