Αναγνώριση από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα

Η αποδοχή του ECDL είναι καθολική από Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε όλον τον κόσμο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα υιοθέτησης του ECDL εμφανίζονται σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Αγγλία, την Ιταλία, την Τουρκία και σε άλλες χώρες.

Πολλά Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί έχουν εκτιμήσει θετικά τα πλεονεκτήματα του Προτύπου ECDL και έχουν ενσωματώσει στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα το ECDL, όχι μόνο ως κριτήριο αξιολόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά και ως κίνητρο (υπό τη μορφή «credits/μορίων») για τους φοιτητές/σπουδαστές τους. Μερικά παραδείγματα είναι:

 • Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες οι φοιτητές μεγάλων Πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος για τη βασική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή αποκτούν πρόσθετα ακαδημαϊκά «μόρια» εάν κατέχουν το ECDL
 • Η Ένωση Συστημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημίων & Κολεγίων της Αγγλίας αποτελεί Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL. Επίσης, πάνω από 70 Βρετανικά πανεπιστήμια είναι Εξεταστικά Κέντρα ECDL ή αναγνωρίζουν το ECDL ως πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ και δίνουν επιπρόσθετα ακαδημαϊκά «μόρια» στους κατόχους του. Μερικά από τα Πανεπιστήμια αυτά  είναι: London School of Economics, Oxford University, Warwick University, City University, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Aston University, University of Glasgow, Bristol University, University of Bradford, University of Sheffield, University College of London, London Metropolitan University, University of Aberdeen, University of Wales Swansea, Westminster Business School, Leeds University, University of Dundee, London School of Management , κ.ά.
 • Στην Ιταλία, το Υπουργείο Παιδείας και η Ένωση Πρυτάνεων των Ιταλικών Πανεπιστημίων υπέγραψαν πρωτόκολλο για την αναγνώριση του ECDL από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η απόκτηση του ECDL είναι πλέον υποχρεωτική για την πλειοψηφία των πρωτοετών φοιτητών, σε όλα τα ακαδημαϊκά τμήματα. 
 • Στην Τουρκία, περισσότερα από είκοσι (20) Πανεπιστήμια έχουν πιστοποιηθεί ως Εξεταστικά Κέντρα ECDL, ενώ πολλά απαλλάσσουν τους σπουδαστές που έχουν στην κατοχή τους το ECDL από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος για τη βασική χρήση των ΤΠΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Πανεπιστήμιο Ege Universitesi στην Τουρκία, οι πρωτοετείς φοιτητές του οποίου απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος για τη βασική χρήση των ΤΠΕ, εφόσον είναι κάτοχοι του ECDL. 
 • Στην Αίγυπτο, τα παρακάτω πανεπιστήμια είναι Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL: Assiut University, Ain Shams University, Computer Centre of Helwan University, Cairo University, American University in Cairo, Alexandria University, South Valley University, Menofyia University, Tanta University, Minia University και Suez Canal University.
 • Στην Αυστραλία, τα παρακάτω πανεπιστήμια είναι Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL: University of New England, University of New South Wales,  Charles Darwin University και University of South Australia.
 • Στο Βιετνάμ, το Vietnam National University at Hanoi είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL.
 • Στην Εσθονία, το Tartu University είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL.
 • Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το United Arab Emirates University και το Institute of Technological Innovation of the Zayed University είναι Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL.
 • Στο Σουδάν το Sudan University of Science and Technology και το University of Khartoum Information Technology είναι επίσης Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL.
 • Στην Ιορδανία, τα παρακάτω πανεπιστήμια είναι Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL: Applied Science University, IT University, Jordan University Computer, Yarmook University, Al al-Bayt University, Mu'tah University, Hashemite University, Al-Balqa' Applied University και Jerash University.
 • Στην Ιρλανδία, τα παρακάτω πανεπιστήμια είναι Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL: University of Dublin, Trinity College, Dublin City University και University of Limerick, είναι Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL
 • Στη Νότια Αφρική, τα παρακάτω πανεπιστήμια είναι Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL: University of Fort Hare, Central University of Technology, University of Zululand, University of Limpopo και University of Venda.
 • Στον Καναδά, το Université Sainte-Anne - Collège de l'Acadie είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL
 • Στη Ρουμανία τα Agora University, West University of Timisoara κα τοι Universitatea din Craiova είναι Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL.
 • Στην Κένυα, το Kuwait University είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL
 • Στην Ολλανδία, το Computer Training Centre του University of Wittenborg είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL.
 • Στη Νέα Ζηλανδία, τα παρακάτω πανεπιστήμια είναι Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL: Northland Polytechnic, Tairawhiti Polytechnic, Aoraki Polytechnic και University College of Learning.
 • Στις ΗΠΑ, το University of Virgin Islands περιέλαβε το ICDL στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του προσωπικού του Πανεπιστημίου.
 • Στην Ελλάδα, τα Πανεπιστήμια Μακεδονίας, Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποτελούν Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL.