Ενότητα 3: Χρήση λογισμικού ArcGIS

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση της σουίτας εφαρμογών του εξειδικευμένου λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ικανοί να αποδείξουν ότι κατέχουν σε πρακτικό επίπεδο τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να χειρίζονται με πληρότητα τις λειτουργίες του εξειδικευμένου λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS.

Χαρακτηριστικά εξέτασης:

  • 40 θέματα πρακτικού περιεχομένου, σε περιβάλλον ArcGIS
  • Εξέταση 90 λεπτών με βάση επιτυχίας το 70%