Ενότητα 2: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)

Η δεύτερη ενότητα απαιτεί από τον υποψήφιο να είναι εξοικειωμένος με τις έννοιες και τις διαδικασίες ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, καθώς και με τα μοντέλα των δεδομένων που λαμβάνουν μέρος στη λειτουργία του για την κατάλληλη αναπαράσταση των αντικειμένων του πραγματικού κόσμου.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει έννοιες όπως τοπολογία και να πραγματοποιεί χωρική ανάλυση εφαρμοσμένη τόσο σε διανυσματικά όσο και σε ψηφιδωτά (πλεγματικά) δεδομένα.

Χαρακτηριστικά εξέτασης:

  • 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, στα ελληνικά
  • Εξέταση 45 λεπτών με βάση επιτυχίας το 70%