Ενότητα 1: Χαρτογραφία

Η ενότητα εξετάζει τις βασικές αρχές των συστημάτων αναφοράς, των συστημάτων συντεταγμένων και των χαρτογραφικών προβολών.

Ο υποψήφιος οφείλει να γνωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή μίας χαρτογραφικής αναπαράστασης, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί με ορθό τρόπο τα γεωγραφικά δεδομένα τόσο σε αναλογικούς, όσο και σε ψηφιακούς χάρτες σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Χαρακτηριστικά εξέτασης:

  • 24 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, στα ελληνικά
  • Εξέταση 45 λεπτών με βάση επιτυχίας το 70%