1. Υλικό Προσωπικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών [PC Hardware]

Η ενότητα Υλικό Προσωπικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών απαιτεί από τον υποψήφιο να κατανοεί και να αναγνωρίζει τη βασικά δομικά μέρη και εξαρτήματα ενός υπολογιστή καθώς και τις λειτουργίες τους.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να είναι σε θέση να διαγνώσει και να διορθώσει τυχόν προβλήματα στο υλικό των υπολογιστών, να εργάζεται αποτελεσματικά κατά την αναβάθμιση του υλικού των υπολογιστών και να λειτουργεί ως σύμβουλος προμηθειών υλικού υπολογιστών και περιφερειακών για τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται.

Εξεταστέα Ύλη
1.1 Εισαγωγή στους Προσωπικούς Υπολογιστές
1.2 Μητρικές πλακέτες (Motherboards)
1.3 BIOS
1.4 Μικροεπεξεργαστές
1.5 Μνήμες RAM, ROM, Cache
1.6 Δίαυλοι (Buses)
1.7 Πόροι Συστήματος
1.8 Διασυνδέσεις: Parallel / Serial ATA, SCSI, USB, FireWire, Infrared, Bluetooth, RAID
1.9 Μαζική αποθήκευση - Δευτερεύουσα μνήμη
1.10 Προβολή/Απεικόνηση Οπτικών / Γραφικών δεδομένων
1.11 Εκτυπωτές
1.12 Υλικό Δικτύου
1.13 Τροφοδοσία
1.14 Εγκατάσταση νέου υλικού
1.15 Διάγνωση και αντιμετώπιση βλαβών και προβλημάτων υλικού
1.16 Σύγχρονες Τάσεις (over clocking & modding, extreme cooling, wearable PC κλπ)

Εξεταστική Διαδικασία
Η ολοκλήρωση της ενότητας απαιτεί την επιτυχή συμμετοχή του υποψηφίου σε μία θεωρητική εξέταση στα Ελληνικά.

  • Θεωρητική εξέταση: 60 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
  • Διάρκεια: 90 λεπτά
  • Βάση επιτυχίας: 60%