2. Λειτουργικά Συστήματα [Operating Systems]

Η ενότητα Λειτουργικά Συστήματα απαιτεί από τον υποψήφιο την εξοικείωση με τις διαδικασίες εγκατάστασης και αναβάθμισης των πιο διαδεδομένων λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να επιδιορθώνει τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να εμφανιστούν στο εγκατεστημένο λογισμικό και να παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στους χρήστες στα καθημερινά τους προβλήματα. Επιπρόσθετα θα πρέπει να γνωρίζει και να χειρίζεται τα εργαλεία συστήματος που περιλαμβάνονται στα πιο διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα.

Εξεταστέα Ύλη
2.1 Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων
2.2 Εγκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος
2.3 Οργάνωση Λειτουργικού Συστήματος
2.4 Χρήση, παραμετροποίηση και αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος
2.5 Διαχείριση Δίσκων
2.6 Συντήρηση Δίσκων
2.7 Διαχείριση Κύριας Μνήμης
2.8 Εγκατάσταση νέου Υλικού και Λογισμικού
2.9 Εξωτερική επικοινωνία
2.10 Έλεγχος απόδοσης και παρακολούθηση γεγονότων
2.11 Διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων λογισμικού

Εξεταστική Διαδικασία
Η ολοκλήρωση της ενότητας απαιτεί την επιτυχή συμμετοχή του υποψηφίου σε δύο ξεχωριστές εξετάσεις, μία Θεωρητική και μία Πρακτική, στα Ελληνικά.

  • Θεωρητική εξέταση: 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
  • Πρακτική εξέταση: 15 ερωτήσεις
  • Διάρκεια: 60 λεπτά (ανά εξέταση)
  • Βάση επιτυχίας: 70% (ανά εξέταση)