3. Τοπικά Δίκτυα & Υπηρεσίες Δικτύου [LAN & Network Services]

Η ενότητα Τοπικά Δίκτυα και Υπηρεσίες Δικτύου απαιτεί από τον υποψήφιο να είναι εξοικειωμένος με τη διαδικασία εγκατάστασης, χρήσης και διαχείρισης ενός τοπικού δικτύου, ξεκινώντας από τους διακομιστές (servers).

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να μπορεί να επιδιορθώνει προβλήματα του δικτύου, να προσθέτει και να αφαιρεί χρήστες και κοινόχρηστους πόρους, καθώς επίσης και να διαχειρίζεται τα εργαλεία συστήματος που περιλαμβάνονται στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα, με σκοπό να διορθώνει τυχόν προβλήματα που πιθανόν εμφανίζονται.

Εξεταστέα Ύλη
3.1 Βασικές Έννοιες Δικτύων Υπολογιστών
3.2 Εγκατάσταση λογισμικών σχετικών με δίκτυα
3.3 Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση
3.4 Διαχείριση Λογαριασμών χρηστών και ομάδων
3.5 Δημιουργία και διαχείριση κοινόχρηστων πόρων και δικαιώματα λογαριασμών
3.6 Διαχείριση εκτυπωτών Δικτύου
3.7 Ασφάλεια και προστασία
3.8 Βοηθητικά προγράμματα (Utilities)
3.9 Κοινή χρήση Υπηρεσιών του Διαδικτύου
3.10 Συνδέσεις με το Διαδίκτυο
3.11 Παραμετροποίηση και αναβάθμιση
3.12 Διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων δικτύου

Εξεταστική Διαδικασία
Η ολοκλήρωση της ενότητας απαιτεί την επιτυχή συμμετοχή του υποψηφίου σε δύο ξεχωριστές εξετάσεις, μία Θεωρητική και μία Πρακτική, στα Ελληνικά.

  • Θεωρητική εξέταση: 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
  • Πρακτική εξέταση: 15 ερωτήσεις
  • Διάρκεια: 60 λεπτά (ανά εξέταση)
  • Βάση επιτυχίας: 70% (ανά εξέταση)