5. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων [IT Security]

Στην ενότητα Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ο υποψήφιος θα εκπαιδευτεί στους τρόπους προστασίας της εταιρείας από την απώλεια δεδομένων, επιθέσεις ιών και από απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, καθώς και υποκλοπής στο εταιρικό πληροφοριακό σύστημα.

Επίσης, ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει τις πιο κοινά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες και προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για τους σκοπούς αυτούς.

Εξεταστέα Ύλη
5.1 Γενικές Βασικές Έννοιες Ασφάλειας
5.2 Κρυπτογραφία
5.3 Επαλήθευση ταυτότητας (Authentication) και Έλεγχος Πρόσβασης
5.4 Διαθεσιμότητα 5.5 Κακόβουλο (malicious) λογισμικό
5.6 Υπόβαθρο Δημόσιου Κλειδιού (Public Key)
5.7 Ασφάλεια Δικτύων
5.8 Κοινωνικές, Ηθικές και Νομικές διαστάσεις της Ασφάλειας Υπολογιστών

Εξεταστική Διαδιασία
Η ολοκλήρωση της ενότητας απαιτεί την επιτυχή συμμετοχή του υποψηφίου σε δύο ξεχωριστές εξετάσεις, μία Θεωρητική και μία Πρακτική, στα Ελληνικά.
 

  • Θεωρητική εξέταση: 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
  • Πρακτική εξέταση: 10 εργασίες πρακτικού περιεχομένου, σε περιβάλλον Windows & Linux
  • Διάρκεια: 60 λεπτά (ανά εξέταση)
  • Βάση επιτυχίας: 70% (ανά εξέταση)