Οφέλη για τον Υποψήφιο

Το ECDL IT Administrator είναι μια πολυδιάστατη επαγγελματική πιστοποίηση, που δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους να αιτηθούν για θέσεις εργασίας σχετικές με την Πληροφορική, επιτρέποντας στους Οργανισμούς και τους εργοδότες να προσλάβουν πιστοποιημένους Τεχνικούς Υπολογιστών και Δικτύων.

Επιπρόσθετα, οι ικανοί επαγγελματίες πιστοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους ως Τεχνικοί Υπολογιστών και Δικτύων και ενδυναμώνουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού ECDL IT Administrator μπορεί να εργαστεί ως τεχνικός Η/Υ, Τεχνικός Δικτύου, IT Administrator σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά επίσης μπορεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να προχωρήσει σε πιο προηγμένα προγράμματα διεκδικώντας ανώτερες θέσεις.

Η συνεργασία της PeopleCert Ελλάς με τη CISCO και τις CISCO Networking Academies σας προσφέρει τα μαθήματα IT Essentials που οδηγούν στην πιστοποίηση ECDL IT Administrator, ενώ παράλληλα προετοιμάζει για υψηλότερα επίπεδα πιστοποιήσεων.

Τα μαθήματα της CISCO, IT Essentials και το πρόγραμμα IT Administrator απευθύνονται:
 

  • Σε άτομα που επιθυμούν να διευρύνουν και να πιστοποιήσουν τις τεχνικές γνώσεις τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να εγκαθιστούν και να διαχειρίζονται δίκτυα
  • Σε τεχνικούς και εργαζομένους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να επεκτείνουν και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην Πληροφορική
  • Σε ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους

Ο υποψήφιος που θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης θα μπορεί να:

1.

Δραστηριοποιείται ως τεχνικός – εντός της εταιρείας – για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων, του λογισμικού, των εκτυπωτών και των τοπικών εταιρικών δικτύων

2.

Παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στους χρήστες του εκάστοτε δικτύου με τα πρακτικά και καθημερινά προβλήματα

3.

Διασφαλίζει την ασφάλεια των εταιρικών δεδομένων και να δημιουργεί ένα τείχος προστασίας και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα

4.

Εγκαθιστά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και τα περιφερειακά που έχει προμηθευτεί η εταιρεία

5.

Εγκαθιστά, υποστηρίζει και αναβαθμίζει το τρέχον λογισμικό και λειτουργικό σύστημα της εταιρείας

6.

Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη χρήση νέων τεχνολογιών που μπορεί να εμφανίζονται

7.

Δραστηριοποιηθεί ως σύμβουλος αγοράς προϊόντων λογισμικού για μια επιχείρηση

8.

Έχει σωστή επικοινωνία με το εξειδικευμένο προσωπικό των εταιρειών που παρέχουν τα προϊόντα λογισμικού