4. Προηγμένη Χρήση Δικτύου [Expert Network Use]

Στην ενότητα Προηγμένη Χρήση Δικτύου ο υποψήφιος οφείλει να γνωρίζει τους διάφορους τρόπους επικοινωνίας, διασυνδεσιμότητας μεταξύ LAN και εξελιγμένης επικοινωνίας δεδομένων για να μπορεί τελικά να βρίσκει την καλύτερη λύση για την εταιρεία του.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να είναι σε θέση να διαγνώσει και να διορθώσει τυχόν προβλήματα επικοινωνίας στο δίκτυο. Ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει τις διαφορετικές λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία δεδομένων, έτσι ώστε να δύναται να επιλέγει τον καλύτερο τρόπο ικανοποίησης των εταιρικών αναγκών.

Εξεταστέα Ύλη
4.1 Βασικά Ιστορικά στοιχεία σχετικά με τα Δίκτυα Η/Υ
4.2 Το μοντέλο αναφοράς OSI
4.3 Φυσικό Επίπεδο (Physical Layer)
4.4 Επίπεδο Διασύνδεσης Δεδομένων (Datalink Layer)
4.5 Επίπεδο Δικτύου (Network Layer)
4.6 Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer)
4.7 Επίπεδο Συνδιάλεξης (Session Layer)
4.8 Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Layer)
4.9 Δικτυακές Εφαρμογές
4.10 Παραμετροποίησηχαμηλού επιπέδου
4.11 Χρήση υπηρεσιών δικτύου και παραμετροποίηση
4.12 Επίλυση προβλημάτων και έλεγχος
4.13 Σχετικοί Κανονισμοί
4.14 Βασικά θέματα ασφάλειας

Εξεταστική Διαδικασία
Η ολοκλήρωση της ενότητας απαιτεί την επιτυχή συμμετοχή του υποψηφίου σε δύο ξεχωριστές εξετάσεις, μία Θεωρητική και μία Πρακτική, στα Ελληνικά.

  • Θεωρητική εξέταση: 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
  • Πρακτική εξέταση: 10 εργασίες πρακτικού περιεχομένου, σε περιβάλλον Windows & Linux
  • Διάρκεια: 60 λεπτά (ανά εξέταση)
  • Βάση επιτυχίας: 70% (ανά εξέταση)