Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών CTP

Το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών CTP αποτελείται από όλους τους Εκπαιδευτές ECDL, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το Πρόγραμμα Πιστοποίησης CTP. Επίσης, στο Μητρώο περιλαμβάνονται και οι κάτοχοι της Πιστοποίησης CTP Tutor.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών CTP μπορούν να χρησιμοποιούν του Λογότυπο CTP στις επαγγελματικές τους κάρτες. Επίσης, τα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών και προγραμμάτων τους, αναρτώντας το Πιστοποιητικό CTP των εκπαιδευτών τους.

Για να επιβεβαιώσετε τη γνησιότητα ενός Πιστοποιητικού ECDL CTP, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενότητα "Επιβεβαίωση Γνησιότητας Πιστοποιητικού".