Σεμινάριο CTP Development

Το Σεμινάριο CTP Development

Το Σεμινάριο CTP Development αποτελεί μέρος του Προγράμματος CTP Development και έχει σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρει τις απαραίτητες παιδαγωγικές, διδακτικές και τεχνικές γνώσεις σε άτομα που επιθυμούν να γίνουν πιστοποιημένοι επαγγελματίες εκπαιδευτές.

Ο βασικός στόχος του Σεμιναρίου είναι να καλλιεργήσει, με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, τις εκπαιδευτικές δεξιότητες των υποψήφιων και εν δυνάμει εκπαιδευτών, κατά τέτοιον τρόπο που θα τους δώσει τη δυνατότητα ένταξής τους στο Εργαστήριο Πιστοποίησης CTP Generic ή στο Εργαστήριο Πιστοποίησης ECDL CTP.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το Σεμινάριο CTP Development  απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτές, που πιθανόν διαθέτουν μικρή ή καθόλου προηγούμενη εκπαιδευτική εμπειρία και δεν είναι εξοικειωμένοι με τη θεωρία και την πρακτική του σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την προετοιμασία πλάνων μαθημάτων και την αξιολόγηση σεμιναρίων.

Οι στόχοι του Σεμιναρίου CTP Development

Ενδεικτικά, οι στόχοι του Σεμιναρίου CTP Development είναι οι εξής:

 • Να αναπτύξει τις βασικές δεξιότητες των υποψήφιων εκπαιδευτών
 • Να καλλιεργήσει βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική προσέγγιση ενήλικων ή/και ανήλικων εκπαιδευόμενων
 • Να διασφαλίσει τη σωστή προετοιμασία και την αξιοπιστία ενός εκπαιδευτή
 • Να προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων σε:
  • Τεχνικές Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών 
  • Τεχνικές Διδακτικής
  • Τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας 
  • Τεχνικές χρήσης Εποπτικών μέσων
  •  Τεχνικές Παρουσιάσεων
 • Να δώσει στους εκπαιδευτές τις γνώσεις και τη δεξιότητα να μπορούν να σχεδιάζουν Πλάνα Σεμιναρίου, Πλάνα Ενοτήτων και Πλάνα Μαθημάτων
 • Να αποτελέσει το ίδιο το πρόγραμμα μια σωστή και έγκυρη αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας