Επαγγελματικές Δεξιότητες

Στο στίβο της αγοράς εργασίας, με τον έντονο ανταγωνισμό και τις διαρκώς νέες συνθήκες σε κάθε επίπεδο, οι σύγχρονοι επαγγελματίες που θέλουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και να αναδειχθούν στον τομέα τους, αναζητούν πιστοποιήσεις των γνώσεών τους αποδεκτές τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα.

Οι Πιστοποιήσεις ECDL Επαγγελματικού Επιπέδου, βοηθούν τους επαγγελματίες του χώρου της Πληροφορικής και της Εκπαίδευσης να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, αλλά και να τις αποδείξουν με διεθνώς αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις. Ειδικότερα, στο επίπεδο αυτό, η PeopleCert Ελλάς προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Πιστοποίησης:

 • GISPro
  Το Πρόγραμμα GISPro απευθύνεται σε Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, Δασολόγους, Γεωλόγους, Μετεωρολόγους, Γεωπόνους, Περιβαλλοντολόγους και Ερευνητές, καθώς και σε κάθε άλλους αποφοίτους Θετικών Επιστημών, οι οποίοι χρησιμοποιούν προγράμματα GIS και επιθυμούν να πιστοποιήσουν την ικανότητά τους στη διαχείριση και ανάλυση χωρικών δεδομένων, μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού ArcGIS

 • Certified Training Professional Development
  Εισαγωγικό εργαστήριο για υποψήφιους χωρίς διδακτική εμπειρία
   
 • ECDL Certified Training Professional
  Διεθνές πρότυπο αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευτών

 • Certified Training Professional Generic
  Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες εκπαιδευτές και επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις ικανότητές τους ή/και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και ανηλίκων

 • Certified Training Professional Tutor
  Πρότυπο αξιολόγησης εκπαιδευτικής ικανότητας και εξειδικευμένων γνώσεων για Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών ECDL

 • ECDL IT Administrator
  Το Πρόγραμμα πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες για επαγγελματίες του χώρου της Πληροφορικής