Γνωστικά Αντικείμενα


Το Πρόγραμμα for Kids περιλαμβάνει τη χρήση πλήθους εφαρμογών κατάλληλων για τις ηλικίες και το γνωστικό επίπεδο κάθε μαθητή. Το πρόγραμμα καλύπτει όλο το φάσμα των τεχνολογικών κατηγοριών και στόχων, από τις επιτραπέζιες εκδόσεις και τα γραφικά μέχρι τα πολυμέσα, το λειτουργικό σύστημα και τον προγραμματισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική αξιοποίηση των γνώσεων χειρισμού των εφαρμογών λογισμικού που διδάσκονται οι μαθητές, μέσα από ευφάνταστα σενάρια του πραγματικού κόσμου και ελκυστικές πρακτικές δραστηριότητες. Στα υψηλότερα επίπεδα, δίνεται έμφαση σε χρήσεις των γνώσεων αυτών σε ψηφιακές εφαρμογές, τις οποίες χρησιμοποιούν καθημερινά τα σημερινά παιδιά.

Για την εξέταση του Προγράμματος for Kids χρησιμοποιείται πλήθος λογισμικών από προγράμματα φτιαγμένα ειδικά για παιδιά και εγκυκλοπαίδειες μέχρι εφαρμογές του Office και εφαρμογές συνοδευτικές των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στα κατά τόπους Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα σπουδών και οι ονομασίες των ενοτήτων ανά επίπεδο φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Bronze Passport [1η Δημοτικού]

Silver Passport [2α Δημοτικού]

Εισαγωγή στις Επιτραπέζιες Εκδόσεις

Βασικές Επιτραπέζιες Εκδόσεις

Εισαγωγή στα Δεδομένα

Οργάνωση και Ομαδοποίηση Αντικειμένων

Εισαγωγή στα Γραφικά

Ιστορίες με Κείμενο και Εικόνες

Εισαγωγή στους Αριθμούς

Βασικοί Υπολογισμοί σε Φύλλα Εργασίας

Εισαγωγή στα Πολυμέσα

Ιστορίες με Πολυμέσα

Gold I Passport [3η Δημοτικού]

Gold II Passport [4η Δημοτικού]

Εξερεύνηση του Υπολογιστή

Εργασία με Έγγραφα

Ζωγραφική με τον Υπολογιστή

Εργασία με Φύλλα Υπολογισμών

Έντυπα με Εικόνες και Κείμενο

Εργασία με Πολυμέσα

Πλοήγηση στο Internet

Εργασία με Ιστοσελίδες

Εικόνες με Κίνηση

Εργασία με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Platinum I Passport [5η Δημοτικού]

Platinum II Passport [6η Δημοτικού]

Επεξεργασία Κειμένου

Δημιουργία Σύνθετων Εντύπων

Επεξεργασία Υπολογιστικών Φύλλων

Σύνθετα Κινούμενα Γραφικά

Επεξεργασία Πολυμέσων

Σχεδίαση Δικτυακού Τόπου

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Επεξεργασία Video και DVD

Επεξεργασία Εικόνας

Προχωρημένες Τεχνικές Λειτουργικού Συστήματος

Επεξεργασία Ήχου

Προγραμματισμός

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο και Οργάνωση Χρόνου

Η Ζωή στο Διαδίκτυο