Διαδικασία Αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος for Kids γίνεται από τον δάσκαλο του Πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου ECDL και από την PEOPLECERT Ελλάς για τους μαθητές από Γ' έως ΣΤ' Δημοτικού, ενώ για τους μαθητές της Α' και Β' Δημοτικού, η αξιολόγηση γίνεται μόνο από τον δάσκαλο του Πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου ECDL.

Η διαδικασία αξιολόγησης συνοπτικά περιλαμβάνει μία εργασία για κάθε ενότητα όλων των επιπεδων:

  • Bronze
  • Silver
  • Gold-I
  • Gold-II
  • Platinum-I και
  • Platinum-II.

Στο τέλος κάθε ενότητας των επιπέδων Gold-I, Gold-II, Platinum-I και Platinum-II οι μαθητές εξετάζονται στις βασικές δεξιότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μέσω ενός διαδικτυακού τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με τη διαχειριστική βοήθεια μιας Διαδικτυακής πλατφόρμας e-learning για κάθε Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL.

Η αξιολόγηση αποτελεί φυσική συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και έτσι δεν απαιτείται χρονικός προγραμματισμός εξετάσεων. Η όλη διαδικασία αξιολόγησης καθορίζεται πλήρως από την PEOPLECERT Ελλάς και παρέχονται στους δασκάλους του προγράμματος αναλυτικές οδηγίες για την διεξαγωγή της, ενώ οι μαθητές ενημερώνονται αμέσως μόλις ολοκληρώσουν την αξιολόγηση για τα αποτελέσματα της διαδικασίας.

Κάθε επιτυχημένη αξιολόγηση καταγράφεται στην "Κάρτα Επιβίβασης" που είναι ενσωματωμένη στο "Διαβατήριο" του μαθητή με την σφραγίδα του Πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου ECDL.

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση όλων των αξιολογήσεων του ετήσιου προγράμματος εκδίδεται το αντίστοιχο for Kids Award.