Αρχικές Δεξιότητες


Τα Προγράμματα Πιστοποίησης
ECDL Αρχικού Επιπέδου, πιστοποιούν αρχικές γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής που καλύπτουν ποικίλα πεδία ενδιαφέροντος.

ECDL forkids

Tο Πρόγραμμα forKids είναι ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 11 ετών. Παρέχει τη δυνατότητα για εκπαίδευση στη χρήση Η/Υ σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και ανάλογα με τις γνώσεις και την ηλικία των παιδιών που συμμετέχουν.

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το forKids, χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους που βλέπετε στην αντίστοιχη ενότητα, στο menu αριστερά.

ECDL Equalskills

Tο Πρόγραμμα Equalskills απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν ελάχιστη ή καμία προηγούμενη εμπειρία στη χρήση Η/Υ, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη μόρφωση και το επάγγελμά τους.

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Equalskills, χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους που βλέπετε στην αντίστοιχη ενότητα, στο menu αριστερά.