ECDL Profile

Τι είναι το ECDL Profile
Το ECDL Profile αποτελεί ένα πρόγραμμα «ομπρέλα» που καλύπτει όλες τις ενότητες του ECDL .Η ευέλικτη δομή του παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να επιλέξει τον συνδυασμό των ενοτήτων του πιστοποιητικού του, σύμφωνα με το επαγγελματικό πεδίο που τον ενδιαφέρει και να ενισχύσει με τον τρόπο αυτό σημαντικά το βιογραφικό του.
Ποιος είναι ο ρόλος του ECDL Profile;
Στο ΕCDL Profile περιέχονται στοιχεία σχετικά με το ιστορικό εξετάσεων του υποψηφίου, το λογισμικό και τα πιστοποιητικά που δικαιούται. Ουσιαστικά παρέχει μια συνεχή ενημέρωση στον υποψήφιο για τις δεξιότητες που τον πλαισιώνουν.
Τι πρέπει να κάνει ένας υποψήφιος για να εγγραφεί και να αποκτήσει ένα πιστοποιητικό ECDL Profile;
Να επισκεφτεί ένα κέντρο όπου ο υπεύθυνος θα τον εγγράψει μέσα στο ELiSS. Ο υποψήφιος εισάγεται στο σύστημα, και στη συνέχεια λαμβάνει ένα e-mail στη ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του, το οποίο και θα περιέχει το Username & Password, τα οποία θα χρησιμοποιήσει στη σελίδα https://profile.ecdl.gr.
Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να αλλάξει/τροποποιήσει τα δεδομένα που έχει περάσει ο υπεύθυνος κέντρου;
Όχι. Τα προσωπικά του στοιχεία θα εμφανίζονται όπως ακριβώς εισήχθησαν κατά την εγγραφή του.
Ο υποψήιος λαμβάνει κάποιο αποδεικτικό κατά την εγγραφή του;
Eνα ενημερωτικό e-mail εγγραφής στο πρόγραμμα με τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας.
Σημείωση – διευκρίνηση: Υπάρχει επιλογή με την οποία θα αποστέλλεται το e-mail στον υποψήφιο και παράλληλα το e-mail καλωσορίσματος για να το εκτυπώσει εκείνη τη στιγμή ο υπεύθυνος του Κέντρου για να το δώσει στον υποψήφιο σαν αποδεικτικό.
Ποιο syllabus αναγνωρίζει το NEW ECDL;
To NEW ECDL αναγνωρίζει μόνο τα τελευταία Syllabus των πιστοποιητικών Core / Core+ (Syll. 5) και Expert (Syll. 2).
Πως κατηγοριοποιούνται πλέον οι ενότητες;
Ποια είναι τα πιστοποιητικά που μπορεί να αποκτήσει ένας υποψήφιος;
Όλοι οι υποψήφιοι παίρνουν ECDL Profile πιστοποιητικό, επιπρόσθετα ανάλογα με τις ενότηττες φτιάχνουν το δικό τους προφίλ και μπορούν αν δημιουργήσουν ένα από τα ECDL BASE, ECDL STANDARD και ECDL EXPERT, τα οποία θα αναγράφονται στο πιστοποιητικό.
Πόσες και ποιες ενότητες απαιτούνται για την απόκτηση του πιστοποιητικού ECDL Base;
Πόσες ενότητες απαιτούνται για την απόκτηση του πιστοποιητικού ECDL Standard;
Πόσες και ποιες ενότητες απαιτούνται για την απόκτηση του πιστοποιητικού ECDL Expert;
Πόσες ενότητες απαιτούνται για την απόκτηση του πιστοποιητικού ECDL Profile;
Δεν υπάρχει περιορισμός ελάχιστων ενοτήτων. Το πιστοποιητικό ECDL Profile αντιπροσωπεύει πλήρως το Νέο ECDL δίνοντας στον υποψήφιο την δυνατότητα να πιστοποιήσει τις γνώσεις του σε μεμονωμένες ενότητες ή συνδυασμό ενοτήτων από όλα τα επίπεδα (Base, Standard, Advanced) και να αποκτήσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Ποιο είναι το τρέχον Syllabus ;
To syllabus στο ECDL Profile διαμορφώνεται ανά ενότητα. Μπορέιτε να το δείτε αναλύτικά εδώ
Υπάρχει αλλαγή στο syllabus;
Για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά το syllabus δεν αλλάζει. Αναλυτικότερα το syllabus μπορείτε να το βρείτε μέσα από το www.ecdl.gr ή από την περιοχή συνεργατών.
Το Νέο ECDL θα είναι αναγνωρισμένο από το κράτος;
Το κράτος θα αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά ECDL Profile. Φυσικά το ECDL Profile θα αναγνωρίζεται εφόσον περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το ΑΣΕΠ Ενότητες.
Μπορεί ένας υποψήφιος να δώσει κάποιες εξετάσεις σε ένα Εξεταστικό Κέντρο και μετά να συνεχίσει σε ένα άλλο;
Ένας υποψήφιος μπορεί να ξεκινήσει τις εξετάσεις του σε ένα ΕΚ και να συνεχίσει σε οποιοδήποτε άλλο στην Ελλάδα ή σε όποια άλλη χώρα επιθυμεί. Στην περίπτωση που οι εξετάσεις του αφορούν το ECDL Core/Core+, το ECDL Progress θα πρέπει να έχει μαζί του την Κάρτα Δεξιοτήτων του. Στην περίπτωση που οι εξετάσεις του αφορούν το ECDL Expert θα πρέπει να έχει μαζί του την Κάρτα Υποψηφίου του.
Πόσο διαρκεί κάθε τεστ του ECDL Profile;
Οι εξεταστικές ενότητες που αφορούν στα ECDL Base και ECDL Standard διαρκούν 45 min και οι εξεταστικές ενότητες για ECDL Advanced 60 min.
Τι είναι το ECDL Mock Test ;
To ECDL Mock Test είναι τεστ τα οποία αποτελούνται από παλαιότερες ερωτήσεις που υπηρχαν σε κανονικά τεστ ECDL ,έχουν την ιδια μορφή , ίδιο περιβάλλον εξέτασης & ίδιους κανόνες βαθμολογησης με τα κανονικά τεστ ECDL προκειμένου να δώσουν στον υποψήφιο μια πραγματική εικόνα για το γνωστικό του επίπεδο .
Μπορεί ο χρήστης να επαναλαμβάνει κάθε ECDL Core Mock Tests όσες φορές θέλει;
Κάθε ECDL Core Mock Test ενεργοποιείται με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό, τον οποίο αποκτά ο ενδιαφερόμενος από ένα Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL. O κάθε ένας κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά για ένα ECDL Core Mock Test. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει σε όσα ECDL Core Mock Tests επιθυμεί, χρησιμοποιώντας κάθε φορά έναν νέο κωδικό αριθμό. Δεν υπάρχει περιορισμός πλήθους ECDL Core Mock Tests ανά χρήστη.
Οι ερωτήσεις θα ανανεώνονται σε τυχαία ή θα είναι συγκεκριμένες για κάθε ενότητας ECDL Core Mock Test;
Σχετικά με το mock ECDL υπάρχουν διαθέσιμα 16 test για κάθε ενότητα του Core και 4 test για κάθε ενότητα του Expert. Δεν θα υπάρχει πιθανότητα να επιλεγεί το ίδιο set mock test σε δύο [2] συνεχόμενες αιτήσεις.
Ποια είναι η διαφορά των ECDL Core Mock Tests σε σχέση με αντίστοιχα προϊόντα προσομοίωσης εξετάσεων που κυκλοφορούν στην αγορά;
Τα ECDL Core Mock Tests, προέρχονται από ερωτήσεις που υπήρχαν σε πραγματικά tests ECDL Core, οι οποίες πλέον δεν χρησιμοποιούνται. Το περιβάλλον εξέτασης, οι διατυπώσεις των ερωτήσεων, ο τρόπος και οι κανόνες βαθμολόγησης είναι ακριβώς ίδια τα αντίστοιχα μίας πραγματικής εξέτασης για την απόκτηση του ECDL Core.
Τι πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος για να αποκτήσει κάποιο από τα Πιστοποιητικά του Προγράμματος Πιστοποίησης ECDL;
Το σύνολο των γνωστικών περιοχών, των εργασιών, καθώς και το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για να αποκτήσει κάποιος ένα από τα Πιστοποιητικά των διαφορετικών επιπέδων του Προγράμματος Πιστοποίησης ECDL, περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια στην παράγραφο "Εξεταστέα Ύλη [Syllabus]" της Ενότητας "Downloads" της ιστοσελίδας μας.
Πού μπορεί να εκπαιδευτεί ο υποψήφιος;
Ένας υποψήφιος μπορεί να εκπαιδευτεί σε Εκπαιδευτικό Κέντρο της επιλογής του. Αν ο υποψήφιος κρίνει ότι κατέχει όλες τις γνώσεις που χρειάζονται για να αποκτήσει το πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει μπορεί να δηλώσει αμέσως συμμετοχή στις εξετάσεις του Πιστοποιητικού.
Υπάρχουν ειδικά βιβλία που οδηγούν στην απόκτηση του ECDL;
Υπάρχουν πολλά βιβλία που μπορεί να συμβουλευτεί ο υποψήφιος για να προετοιμαστεί για την απόκτηση του ECDL. Προκειμένου να βοηθήσει τους υποψηφίους και τα εκπαιδευτικά κέντρα στην επιλογή εκπαιδευτικού υλικού, η PEOPLECERT Ελλάς ελέγχει το περιεχόμενο των συγγραμμάτων ως προς την πλήρη κάλυψη του γνωστικού περιεχομένου της Εξεταστέας Ύλης και κατόπιν πιστοποιεί μόνο όσα πληρούν την παραπάνω συνθήκη. Η Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Ύλη κυκλοφορεί με την ένδειξη «ECDL Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Ύλη», ή «ECDL Approved Courseware».
Μπορεί ένας υποψήφιος να δώσει κάποιες εξετάσεις σε ένα Εξεταστικό Κέντρο και μετά να συνεχίσει σε ένα άλλο;
Ένας υποψήφιος μπορεί να ξεκινήσει τις εξετάσεις του σε ένα ΕΚ και να συνεχίσει σε οποιοδήποτε άλλο στην Ελλάδα ή σε όποια άλλη χώρα επιθυμεί. Στην περίπτωση που οι εξετάσεις του αφορούν το ECDL Core/Core+, το ECDL Progress θα πρέπει να έχει μαζί του την Κάρτα Δεξιοτήτων του. Στην περίπτωση που οι εξετάσεις του αφορούν το ECDL Expert θα πρέπει να έχει μαζί του την Κάρτα Υποψηφίου του.
Αν ένας υποψήφιος δεν επιτύχει σε μία εξέταση πόσες φορές μπορεί να ξαναδώσει;
Αν ένας υποψήφιος δεν επιτύχει σε μια οποιαδήποτε εξέταση μπορεί να επαναλάβει την προσπάθειά του όσες φορές χρειαστεί. Κάθε φορά όμως θα διαγωνίζεται σε ένα διαφορετικό σετ θεμάτων.
Τι πρέπει να κάνει ένας υποψήφιος για να συμμετάσχει στις εξετάσεις του ECDL;
Κάθε υποψήφιος που θέλει να συμμετάσχει στις εξετάσεις του ECDL πρέπει να απευθυνθεί σε ένα Εξεταστικό Κέντρο (ΕΚ) ECDL. Είτε εκπαιδεύεται ήδη σε ένα ΕΚ είτε όχι, πρέπει να επικοινωνήσει με το ΕΚ της επιλογής του και να δηλώσει συμμετοχή στην επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασης. Κάθε υποψήφιος την ίδια ημέρα μπορεί να εξεταστεί έως και σε έξι (6) διαφορετικές ενότητες. Στην σχετική ενότητα του Δικτυακού Τόπου του ECDL μπορεί να αναζητήσει κανείς τα Εξεταστικά Κέντρα ECDL ανά περιοχή, ανά ημερομηνία εξέτασης ή/και ανά λογισμικό εξέτασης.
Εφόσον ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις για την απόκτηση του ECDL Core/ Core+ ή του ECDL Progress, είναι απαραίτητο να προμηθευτεί μια Κάρτα Δεξιοτήτων από το ΕΚ. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ECDL Expert, ο υποψήφιος πρέπει να προμηθευτεί μία Κάρτα Υποψηφίου.
Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής ενός υποψηφίου και εγγραφής του σε πιστοποιητικό;
Το κέντρο ακολουθεί ακριβώς την ίδια διαδικασία κατά την εγγραφή του υποψήφιου. Αφού ο υποψήφιος έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα, ο υπεύθυνος κέντρου τον εγγράφει στο ECDL Profile μέσα από την καρτέλα των πιστοποιητικών.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ενεργοποιηθεί η επιλογή «Αποστολή credentials» προς τον υποψήφιο. Με την επιλογή αυτή, ο υπεύθυνος κέντρου θα μπορεί να αποστείλει τους προσωπικούς κωδικούς του υποψηφίου στο e-mail που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του.
Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι κάτοχοι για να παραμείνουν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών ECDL κατά Ε.ΣΥ.Δ;
Οι κάτοχοι Πιστοποιητικών ECDL προκειμενου να παραμέινουν στο Μητρώο των Πιστοποιημένων Χρηστών ECDL κατά ΕΣΥΔ κάθε τρια έτη συμμετέχουν σε μια εξέταση "Update Test" . Με την επιτυχή ολοκληρωση της εξέτασης παραμένουν στο Μητρώο για ακόμα τρία έτη.
Πότε μπορούν τα Κέντρα να αρχίσουν να κάνουν χρήση του Λογότυπου/επίσημου σήματος ECDL;
Τα Εξεταστικά Κέντρα μπορούν  να χρησιμοποιούν τα χαρακτηριστικά εμπορικά σήματα του ECDL, αποκλειστικά και μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας με την PEOPLECERT και την ενεργοποίησή τους στην ιστοσελίδα της.Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε χρήση του σήματος, λογοτύπου, λεκτικού και αναφοράς στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης ECDL, απαιτεί την πρωτύτερη έγκριση από το Τμήμα Marketing της PEOPLECERT.Σε κάθε περίπτωση το Εξεταστικό Κέντρο υποχρεούται να αποστείλει δείγμα του μέσου (καταχώρηση, τηλεοπτικό spot, αγγελία, ένθεση, ραδιοφωνικό spot κ.α.) στο οποίο κάνει χρήση του σήματος ή του αρκτικόλεξου ECDL, ώστε να δοθεί και η ανάλογη έγκριση ή να λάβει διορθωτικές οδηγίες.