Γενικά

Τι είναι το European Computer Driving Licence® (ECDL);
Το ECDL είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο Πρόγραμμα Πιστοποίησης, το οποίο ακολουθεί τις ίδιες προδιαγραφές και μεθοδολογία σε ολόκληρο τον κόσμο και πιστοποιεί γνώσεις Πληροφορικής και δεξιότητες στη χρήση Υπολογιστή, σε εισαγωγικό, βασικό, προχωρημένο και επαγγελματικό επίπεδο. Το Πρόγραμμα ECDL διατίθεται σε 41 γλώσσες , σε 150 χώρες, μέσα από ένα δίκτυο 24.000 Εξεταστικών Κέντρων σε όλο τον κόσμο.
Πότε και ποιοι έχουν θεσπίσει το European Computer Driving Licence;
Το ECDL αναπτύσσεται και προάγεται από το Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation), το οποίο αποτελεί έναν παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό οργανισμό καθώς και τον εγγυητή των προδιαγραφών του ECDL, διασφαλίζοντας την ισότιμη ανάπτυξή του στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.. Το Ίδρυμα ECDL έχει ιδρυθεί από την CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies – Συμβούλιο των Επιστημόνων Πληροφορικής της Ευρώπης).
Ποιος είναι ο υπεύθυνος φορέας για το ECDL στην Ελλάδα;
Στην Ελλάδα Απευθείας Δικαιούχος του Προγράμματος ECDL είναι η PeopleCert Ελλάς Α.Ε.
Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την PeopleCert Ελλάς;
Στη σελίδα ανεύρεσης Εξεταστικών Κέντρων και στη σελίδα ανεύρεσης εξετάσεων μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα του ECDL, καθώς και οδηγίες για την ανεύρεση του πλησιέστερου Εξεταστικού Κέντρου στην πόλη ή το νομό σας και την επόμενη ημερομηνία εξετάσεων σε αυτό. Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε απ’ ευθείας με την PeopleCert Ελλάς στο τηλέφωνο 210-3729100, στο fax 210-3729101 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ecdl.gr
Το Πρόγραμμα του ECDL έχει ισχύ μόνο στην Ευρώπη;
Το Πρόγραμμα ECDL ξεκίνησε από την Ευρώπη, για αυτό και ονομάστηκε EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE. Σήμερα, συμμετέχουν πια όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αναπτύσσεται και σε χώρες εκτός Ευρώπης με το όνομα ICDL (INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE) έχοντας ακριβώς την ίδια ισχύ σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα, 146 χώρες παγκοσμίως συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ECDL.
Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Πιστοποίησης ECDL;
Το ECDL αποτελεί εφόδιο σταδιοδρομίας για κάθε πολίτη που αναζητά εργασία ή επαγγελματική ανέλιξη στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Απευθύνεται τόσο σε μαθητές και φοιτητές όσο και σε εργαζόμενους, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους.

Παράλληλα, το ECDL αποδεικνύεται απαραίτητο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, που θέλουν να αξιολογήσουν ή να πιστοποιήσουν το επίπεδο γνώσεων του δυναμικού τους αλλά και να επιβεβαιώσουν το επίπεδο γνώσεων των υποψήφιων στελεχών τους.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ECDL;
  • Αναπτύσσεται και προωθείται από έναν Διεθνή Οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αναγνωρίζεται από διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις, πολυεθνικές εταιρείες και την πανεπιστημιακή κοινότητα
  • Είναι το μόνο πρόγραμμα πιστοποίησης που έχει θεσμοθετηθεί και αναπτύσσεται από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies – www.cepis.org) και υποστηρίζεται από 45 Διεθνείς Ενώσεις και 400.000 Επιστήμονες Πληροφορικής
  • Έχει παγκόσμιο κύρος και αδιαμφισβήτητα τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και ισχύ στην ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας και αποτελεί ένα διεθνώς αποδεκτό επαγγελματικό προσόν
  • Η Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) κάθε επιμέρους πιστοποιητικού είναι ανεξάρτητη λογισμικού και ανανεώνεται συνεχώς ώστε να εναρμονίζεται με τις ανάγκες της αγοράς και τις εξελίξεις στα λογισμικά και τα λειτουργικά συστήματα
  • Εφαρμόζει μία πλήρως δομημένη εξεταστική μεθοδολογία, τηρεί αυστηρές εξεταστικές προδιαγραφές και βασίζεται σε ένα αδιάβλητο εξεταστικό σύστημα
  • Οι εξετάσεις διενεργούνται υπό την επιτήρηση ειδικού, ανεξάρτητου Σώματος Επιτηρητών
  • Παρέχει πλήρη σειρά Πιστοποιητικών για όλα τα επίπεδα, με βάση τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς
  • Διαθέτει το μεγαλύτερο Δίκτυο Εξεταστικών Κέντρων στην Ελλάδα και τον κόσμο
  • Το ECDL αναγνωρίζεται από την αγορά εργασίας, το Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ
Η PeopleCert Ελλάς παρέχει εκπαίδευση;
Η PeopleCert Ελλάς δεν παρέχει εκπαίδευση, όπως και γενικότερα το Πρόγραμμα ECDL δεν είναι αρμόδιο για τον καθορισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα Πιστοποίησης που ολοκληρώνεται μέσα από μία συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία.