ECDL EqualSkills

Τι είναι το ECDL EqualSkills;
Το ECDL EqualSkills είναι ένα εισαγωγικό Πρόγραμμα Εκμάθησης και Πιστοποίησης γνώσεων Πληροφορικής & δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ για απολύτως αρχάριους. Εξοικειώνει τους συμμετέχοντες με τον κόσμο των υπολογιστών & του διαδικτύου και αναδεικνύει τη χρήση & το ρόλο των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων με απλό, ευχάριστο & δημιουργικό τρόπο.
Ποια είναι η σχέση του ECDL EqualSkills με το Πρόγραμμα European Computer Driving Licence;
Το ECDL EqualSkills εντάσσεται στο εισαγωγικό επίπεδο του European Computer Driving Licence (ECDL), του πλέον αναγνωρισμένου Προγράμματος Πιστοποίησης βασικών γνώσεων Πληροφορικής & δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, που προωθείται από το μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Ίδρυμα ECDL και έχει υιοθετηθεί από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες & ιδιωτικές εταιρείες παγκοσμίως. Το ECDL αναμφίβολα διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα πιστοποιητικών, η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.
Ποιος οργανισμός δημιούργησε το EqualSkills;
Το Πρόγραμμα ECDL EqualSkills δημιουργήθηκε από τον οργανισμό ICS-Skills της Ιρλανδίας, ο οποίος είναι και ο οργανισμός υπεύθυνος για την ανάπτυξη του European Computer Driving Licence (ECDL) στη χώρα αυτή, του πλέον διαδεδομένου Προγράμματος Πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Y. Στην Ελλάδα, το EqualSkills αναπτύσσεται, προωθείται & διαχειρίζεται από την PEOPLECERT Ελλάς ΑΕ.
Σε ποιους απευθύνεται το EqualSkills;
Το ECDL EqualSkills είναι ειδικά σχεδιασμένο για όσους δεν έχουν καμία προγενέστερη εμπειρία στους υπολογιστές και όσους αισθάνονται δέος & ανησυχία απέναντι τους ή που πιστεύουν ότι είναι κάπως αργά να εξοικειωθούν με αυτούς. Επειδή το EqualSkills είναι τόσο απλό & προσιτό και βασίζεται στην κοινή λογική, βοηθάει στο κτίσιμο της αυτοπεποίθησης και στο να εξαλειφθούν οι όποιες φοβίες απέναντι στον κόσμο των Η/Υ. Απευθύνεται σε όλα τα μέλη της κοινωνίας, ανεξάρτητα από τη θέση, την εκπαίδευση, την ηλικία, τη δυνατότητα ή την αντίληψή τους.
Ποιες θεματικές περιοχές καλύπτει το EqualSkills;
Το Πρόγραμμα ECDL EqualSkills θα σας κατατοπίσει πάνω στις βασικές δυνατότητες που προσφέρει ο υπολογιστής και το διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα καλύπτει με συνοπτικό τρόπο τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Βασικές γνώσεις Υπολογιστών
• Εξαρτήματα ενός υπολογιστή
• Τύποι υπολογιστών
• Ξεκινώντας τη χρήση του υπολογιστή
• Το πληκτρολόγιο
• Το ποντίκι
• Τερματισμός λειτουργίας του υπολογιστή
 
Γνωριμία με την επιφάνεια εργασίας
• Εικονίδια
• Γραμμή εργασιών και κουμπί έναρξη
• Παράθυρα
• Αποθήκευση πληροφοριών
• Εφαρμογές
• Διάφοροι τύποι αρχείων
 
Εισαγωγή στα έγγραφα
• Δημιουργία ενός εγγράφου
• Ονομασία και αποθήκευση εγγράφου
• Αλλαγή γραμματοσειράς
• Έντονη και πλάγια γραφή, υπογράμμιση
• Αποκοπή και επικόλληση
• Αντιγραφή και επικόλληση
• Αποθήκευση
• Εκτύπωση
 
Ο Παγκόσμιος ιστός (The world wide web)
• Ο Παγκόσμιος ιστός (The world wide web)
• Αξιολόγηση πληροφοριών
• Σύνδεση στο διαδίκτυο
• Ασφάλεια στο διαδίκτυο
• Πλοήγηση
• Λήψη/κατέβασμα αρχείων
• Κοινωνική Δικτύωση
 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email)
• Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Δημιουργία μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Προώθηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Σε τι επίπεδο δεξιότητας θα έχει φτάσει ο υποψήφιος με το πέρας του Προγράμματος;
Με το πέρας του Προγράμματος, ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να αποστείλει e-mail, να γνωρίζει τις κύριες εφαρμογές του υπολογιστή καθώς και να αναζητάει πληθώρα χρήσιμων στοιχείων στο διαδίκτυο. Όσον αφορά καθημερινές – προσωπικές δραστηριότητες, θα είναι σε θέση να συμπληρώνει ηλεκτρονικές αιτήσεις, να πληρώνει λογαριασμούς, να κάνει αγορές, κ.α. Το EqualSkills αποτελεί ένα φιλικό, διασκεδαστικό & απλό εισαγωγικό στάδιο στους υπολογιστές και το διαδίκτυο, καθώς και εξαιρετική βάση για πιο προχωρημένα προγράμματα, όπως το European Computer Driving Licence (ECDL).
Πως αξιολογείται ο υποψήφιος;
Το ECDL EqualSkills είναι ένα Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και αξιολόγησης που δεν εμπεριέχει διαδικασία εξετάσεων. Μετά την επιτυχή εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ασκήσεων, οι οποίες αξιολογούνται από τον εκπαιδευτή βάσει υψηλών προδιαγραφών, απονέμεται το πιστοποιητικό EqualSkills.
Σε πόσο χρόνο ολοκληρώνεται το Πρόγραμμα;
Το ECDL EqualSkills προϋποθέτει δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) ώρες εκπαίδευσης, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης του υποψηφίου. Βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος είναι η ευελιξία του και το ότι επιτρέπει στους συμμετέχοντες να το ολοκληρώσουν με βάση τον προσωπικό τους ρυθμό εκμάθησης.
Πως διδάσκεται το ECDL EqualSkills;
Το Κέντρο διαθέτει έναν «εκπαιδευτή», ο οποίος καθοδηγεί τους υποψηφίους σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, επιλύει όποια προβλήματα προκύψουν και συμβάλλει στη μέγιστη αξιοποίηση της ύλης & της φιλοσοφίας του EqualSkills. Ο συμμετέχων εργάζεται με βάση ένα «εγχειρίδιο εκμάθησης, εργασιών και αξιολόγησης» (workbook), το αποτελείται από θεωρία και απλές πρακτικές ασκήσεις. Σκοπός του είναι τόσο η εκπαιδευτική βοήθεια όσο και η αξιολόγηση της ικανότητας του υποψηφίου & του δίνει την ευκαιρία να ελέγξει ανά πάσα στιγμή τη γνώση του σε οποιαδήποτε θεματική ενότητα του EqualSkills. Μετά το πέρας του Προγράμματος ο συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να κρατήσει στην κατοχή του το εγχειρίδιο EqualSkills, ως αρχείο και σημείο αναφοράς για αυτά που διδάχθηκε. Ακόμη, για την απόκτηση του EqualSkills απαιτείται από τον υποψήφιο να πραγματοποιήσει μερικές διαδικτυακές ασκήσεις βασισμένες σε απευθείας σύνδεση (on-line exercises).
Είναι το Πρόγραμμα διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες;
Ναι, τo ECDL EqualSkills έχει σχεδιαστεί ως ένα πλήρως «πολύγλωσσο» Πρόγραμμα. Εκτός από τα Αγγλικά και Ελληνικά είναι σε εξέλιξη η μετάφραση του και σε άλλες γλώσσες.
Υπάρχει ηλεκτρονικός τρόπος διαχείρισης του Προγράμματος;
Η διαχείριση του ECDL EqualSkills (από την πλευρά του Κέντρου) γίνεται με βάση ένα ειδικά σχεδιασμένο διαδικτυακό σύστημα (με δυνατότητες προσαρμογής στην εκάστοτε χρησιμοποιούμενη γλώσσα), το οποίο επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία & την πορεία των υποψηφίων, των Κέντρων και των εθνικών φορέων ανάπτυξης του EqualSkills. Μέσω αυτού του συστήματος καθίσταται εφικτή η αγορά εγχειριδίων, η διεκπεραίωση λογιστικών εκκρεμοτήτων, η καταχώρηση νέων εγγραφών, ο έλεγχος της επίδοσης των υποψηφίων, κα.
Χρειάζεται να έχει ο υποψήφιος ηλεκτρονικό υπολογιστή για να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα;
Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Ο υποψήφιος ολοκληρώνει το Πρόγραμμα στο εξεταστικό κέντρο της επιλογής του, το οποίο θα έχει όλη την υποδομή την οποία θα χρειαστεί. Παρόλα αυτά, εάν μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάποιον υπολογιστή, αυτό θα βοηθούσε σημαντικά στην εξάσκηση.
Τι είναι η Μονάδα Αξιολόγησης EqualSkills; Χρειάζεται να αντιστοιχεί μια ΜΑΕ σε κάθε υποψήφιο;
Η «Μονάδα Αξιολόγησης EqualSkills» (ΜΑΕ) συνιστά βασικό κομμάτι του Προγράμματος και του διαχειριστικού συστήματος EqualSkills. Πρόκειται για ένα μοναδικό αριθμό, ο οποίος αντιστοιχεί υποχρεωτικά σε έναν υποψήφιο. Όταν εγγράφετε έναν υποψήφιο στο επιχειρησιακό σύστημα και του παραχωρείτε μια ΜΑΕ, σας αποστέλλουμε παράλληλα και ένα εγχειρίδιο EqualSkills, το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος με τη βοήθεια του εκπαιδευτή για να περατώσει το Πρόγραμμα EqualSkills. Ο αριθμός της ΜΑΕ θα αποτελέσει και το όνομα χρήστη (username) του εκάστοτε υποψηφίου, το οποίο απαιτείται για την πρόσβασή του στις on-line ασκήσεις που πρέπει να ολοκληρώσει.
Πως μπορώ να αγοράσω επιπλέον ΜΑΕ;
Μέσω του διαχειριστικού συστήματος του Προγράμματος (εφόσον σας έχει δοθεί το κατάλληλο όνομα χρήστη - username - και κωδικό εισόδου - password).
Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός εκπαιδευτών που πρέπει να διαθέτει το κέντρο μου;
Θα χρειαστεί να έχετε τουλάχιστον έναν (1) εκπαιδευτή για το κέντρο σας.
Τι υλικό πρόκειται να λάβω για τη λειτουργία του Προγράμματος;
Στο πλαίσιο της επιθυμίας μας να σας βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο με την ανάπτυξη και λειτουργία του Προγράμματος, χρησιμοποιώντας σύγχρονες πρακτικές, θαλάβετε τα εξής:
 • Εγχειρίδιο εκμάθησης, εργασιών και αξιολόγησης EqualSkills: Έχει σχεδιαστεί
  προσεκτικά για να βοηθάει τον υποψήφιο να εκμεταλλεύεται στο μέγιστο τις δυνατότητες
  του Προγράμματος EqualSkills. Αποτελείται από α) θεωρία, β) πρακτικές ασκήσεις.
  Σκοπός του είναι τόσο η εκπαίδευση όσο και η αξιολόγηση του κάθε υποψηφίου, δίνοντας την ευκαιρία στον υποψήφιο αλλά και τον εκπαιδευτή να ελεγχθεί η γνώση τους σε οποιοδήποτε τομέα του Προγράμματος. Μετά το πέρας του Προγράμματος, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να κρατήσει στην κατοχή του το εγχειρίδιο ασκήσεων ως αρχείο και σημείο αναφοράς για αυτά που διδάχθηκε.
 • Επιχειρησιακό σύστημα: Δυνατότητα πρόσβασης σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο επιχειρησιακό σύστημα (τμήμα του οποίου αποτελεί και η υπάρχουσα σελίδα).
 • Εγχειρίδιο χρήσης του επιχειρησιακού συστήματος: Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης και
  αξιοποίησης του επιχειρησιακού συστήματος.
 • Ενημερωτικό Πακέτο: Περιλαμβάνει κατευθύνσεις εκπαίδευσης του Προγράμματος
  (εξεταστέα ύλη, προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, εκπαιδευτικές υποδείξεις), καθώς και
  οδηγίες προώθησης, δείγμα δελτίου τύπου, χρήση εμπορικού σήματος, γενική παρουσίαση, δείγμα πιστοποιητικού.
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να γίνουν Κέντρα EqualSkills;
Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει ένας δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή οργανισμός «Κέντρο EqualSkills» είναι να έχει πρώτα πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL.
Ποια βήματα θα χρειαστεί να ακολουθήσω για να γίνω Κέντρο EqualSkills;
 1. Συμπληρώνετε τo 1o σκέλος της on-line αίτησης, την οποία θα βρείτε κάνοντας κλικ στην επιλογή «Αίτηση για να γίνω ΚΕ» από το μενού στην αριστερή πλευρά της σελίδας www.EqualSkills.com
 2. Κατόπιν, πρόκειται να λάβετε ένα e-mail το οποίο θα περιέχει α) την πληροφορία που θα χρειαστείτε για την ολοκλήρωση του 2ου σκέλους της αίτησης, β) την υπερσύνδεση (hyperliknk) την οποία θα πρέπει να ακολουθήσετε για το συγκεκριμένο σκέλος. Ακολουθώντας την υπερσύνδεση (hyperliknk) αυτή, θα σας εμφανιστεί ένα κείμενο όρων και προϋποθέσεων χρήσης του συστήματος. Έχετε δέκα (10) ημέρες στη διάθεσή σας για να αποδεχθείτε τους συγκεκριμένους όρους.
 3. Εφόσον συναινέσετε με τους όρους της συμφωνίας, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κάποια στοιχεία για το κέντρο σας, καθώς και τον αριθμό των Μονάδων Αξιολόγησης EqualSkills (ΜΑΕ) που θα θέλατε να προμηθευθείτε.

Κατόπιν έγκρισης της αίτησής σας, πρόκειται να λάβετε ένα e-mail το οποίο θα περιέχει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό εισόδου σας (password) στο σύστημα. Θα πρέπει έπειτα να εισαχθείτε στο σύστημα και να αιτηθείτε την εγγραφή τουλάχιστον ενός εκπαιδευτή. Όταν λάβει χώρα η επιβεβαίωση της εγγραφής, είσαστε πλέον έτοιμοι να εγγράψετε υποψηφίους και να εκτελέσετε όλες τις διαχειριστικού τύπου δυνατότητες τις οποίες σας παρέχει το σύστημα.