Ενότητες STANDARD

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα από Standard ενότητες για να επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Οι ενότητες Standard είναι:

Presentation - δημιουργία επαγγελματικού επιπέδου παρουσιάσεων. Εκτελέστε εργασίες, όπως δημιουργία, μορφοποίηση, τροποποίηση και προετοιμασία παρουσιάσεων χρησιμοποιώντας διαφορετικές διατάξεις διαφανειών για οθόνη και διανομή εκτυπώσεων.

Using Databases - ανάπτυξη δεξιοτήτων εργασιών. Κατανόηση βασικών έννοιών των βάσεων δεδομένων επίδειξη ικανότητας για χρήση μιας εφαρμογής βάσης δεδομένων: δημιουργία και τροποποίηση σε πίνακες, ερωτήματα, φόρμες και εκθέσεις, καθώς και προετοιμασία αποτελεσμάτων. Εκμάθηση σύνδεσης πινάκων και ανάκτησης και χειρισμού πληροφοριών από μια βάση δεδομένων με τη χρήση εργαλείων ερωτημάτων και ταξινόμησης.IT Security - μάθετε πώς να κρατήσετε τα δεδομένα σας ασφαλή και πώς να είστε ασφαλείς στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Online Collaboration - αναπτύσσει τις έννοιες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την εγκατάσταση και χρήση των online εργαλείων, ημερολόγια, social media, web συσκέψεις, περιβάλλοντα εκμάθησης, κινητή τεχνολογία και cloud computing.

Image Editing - αποκτήστε τις δεξιότητες και τις γνώσεις για τη χρήση ποικίλων προγραμμάτων για διαχείριση εικόνων, και προετοιμάστε μια εικόνα για εκτύπωση ή για δημοσίευση στο Web.

Web Editing - θα σας επιτρέψει να κατανοήσετε τις βασικές έννοιες διαδικτυακής  σύνταξης και δημοσίευσης, και να σχεδιάζετε, να δημιουργείτε, να φορτώνετε και να διατηρείτε μια στατική ιστοσελίδα.

Project Planning εκμάθηση χρήσης λογισμικού διαχείρισης έργων για την προετοιμασία έργων και την παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της διαχείρισης του χρόνου, του κόστους, των εργασιών και των πόρων.

2D Computer Aided Design - παρέχει τις δεξιότητες για τη δημιουργία και το χειρισμό των αντικειμένων ή στοιχείων σε σχέδιο δύο διαστάσεων. Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες των αντικειμένων, καθώς και για την εκτύπωση ή την αποτύπωση των σχεδίων.

Digital Marketing - παραθέτει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που σχετίζονται με τις βασικές αρχές του digital marketing (ψηφιακό μάρκετινγκ), συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας διαδικτυακής παρουσίας (web presence), της βελτιστοποίησης του περιεχομένου για τις μηχανές αναζήτησης, της χρήσης των μέσων κοινωνικών δικτύωσης, της υλοποίησης online διαφήμισης και marketing καθώς και της παρακολούθησης και βελτίωσης μιας διαφημιστικής καμπάνιας με την χρήση analytics.