Εξεταστέα Ύλη

Η εξεταστέα ύλη για το ECDL CAD είναι η ίδια παγκοσμίως και περιλαμβάνει διάφορες ενότητες σε εισαγωγικό επίπεδο, βασικές και προηγμένες λειτουργίες. Ενημερωθείτε αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

Η Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) του ECDL CAD είναι ενιαία σε όλον τον κόσμο.
Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει την εγκυρότητα του Πιστοποιητικού παγκοσμίως καθώς και την αυξημένη χρησιμότητά του για τους επαγγελματίες του χώρου στη διευρυμένη αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, η Εξεταστέα Ύλη του ECDL CAD περιλαμβάνει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

Εισαγωγή

Βασικές Λειτουργίες

Προηγμένες Λειτουργίες

Τα πρώτα βήματα στο CAD

Δημιουργία αντικειμένων και στοιχείων

Ρύθμιση του περιβάλλοντος σχεδίασης

Ρύθμιση επιλογών

Δημιουργία υπομνημάτων

Περαιτέρω σχεδίαση αντικειμένων

Διακίνηση σχεδίων

Επιλογή αντικειμένων και στοιχείων

Ερευνώντας ένα σχέδιο

Προβολή Σχεδίου

Διαγραφή αντικειμένων και στοιχείων

Εκτύπωση

 

Επεξεργασία αντικειμένων και στοιχείων

 

 

Μεταβολή αντικειμένων και στοιχείων

 

 

Μεταβολή ιδιοτήτων των αντικειμένων

 

 

Εκτύπωση