Εξεταστική Διαδικασία

Η ενότητα αυτή περιέχει αναλυτικά τη διαδικασία αξιολόγησης που πρέπει να ακολουθήσετε για να πιστοποιηθείτε με το ECDL CAD. Παρακαλούμε μάθετε περισσότερα στο κείμενο που ακολουθεί.

Κατά την εξεταστική διαδικασία για την απόκτηση του ECDL CAD, οι υποψήφιοι διαγωνίζονται μεμονωμένα στο λογισμικό και στη γλώσσα της επιλογής τους (Ελληνικά, Αγγλικά ή Γαλλικά). Οι εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL υποστηρίζει εξετάσεις CAD σε όλον τον κόσμο. Η εξέταση περιλαμβάνει είκοσι (20) ερωτήσεις και διαρκεί μία ώρα. Μετά την ολοκλήρωσή της εξέτασης, σε περίπτωση επιτυχίας εκδίδεται το Πιστοποιητικό ECDL CAD, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας και επανεξέτασης, ο ίδιος υποψήφιος δεν μπορεί να αξιολογηθεί στο ίδιο σετ θεμάτων.

Εξεταστικό Σύστημα ECDL CAD

Στα κύρια χαρακτηριστικά του προργράμματος περιλαμβάνεται το εγχειρίδιο και το λογισμικό εξέτασης CAD. Συγκεκριμένα:

  • Εγχειρίδιο Εξέτασης: Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό βοήθημα με θεωρία και πρακτικές ασκήσεις, στο οποίο βασίζεται τόσο η εκπαιδευτική διαδικασία όσο και η αξιολόγηση για την απόκτηση πιστοποιητικού.
  • Λογισμικό Εξέτασης: AutoCAD 2000i, 2002, 2004, 2005 (AUTOCAD), 2010 (AUTOCAD) Microstation v.8 (BENTLEY)

Επί του παρόντος, για το ECDL CAD οι υποψήφιοι εξετάζονται μέσω συστήματος μη αυτοματοποιημένης διόρθωσης και βαθμολόγησης, που γίνεται από διορθωτές (Manual Test Evaluation System - mTES). Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται περίπου δύο (2) εβδομάδες μετά την αποστολή των τεστ στην PEOPLECERT Ελλάς.