Λογαριασμός υποψηφίου ECDL Profile

Ο λογαριασμός υποψηφίου ECDL Profile αποτελεί το χάρτη της μαθησιακής του πορείας, αποτυπώνοντας τις δεξιότητες στις οποίες έχει πιστοποιηθεί. Η ευελιξία που παρέχει, επιτρέπει τη δημιουργία ενός προφίλ που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά κάθε υποψηφίου, αφού δίνει τη δυνατότητα εμπλουτισμού με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, με την εξέλιξη της τεχνολογίας ή κάθε φορά που δημιουργούνται νέες ενότητες.

Ο κάθε υποψήφιος δημιουργεί online τον προσωπικό του λογαριασμό (προφίλ). Μέσα από το προφίλ του, ο υποψήφιος ενημερώνεται για τις προγραμματισμένες εξετάσεις του, για τις ενότητες που έχει αποκτήσει, καθώς και για τα πιστοποιητικά ECDL Profile που δικαιούται.

Δημιουργείστε τον προσωπικό σας λογαριασμό υποψηφίου ΕΔΩ και απευθυνθείτε με τον αριθμό της e-κάρτας σας σε ένα Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL για να εξεταστείτε και να αποκτήσετε το νέο επικαιροποιημένο πιστοποιητικό ECDL Profile.