Δημοσίευση ΦΕΚ 189 Α΄/10-9-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC_ECDL_banner

 

Αγαπητοί Συνεργάτες,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ 189 Α΄/10-9-2014 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4283/2014 «Ίδρυση και οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία»

Εκεί προστίθεται η παράγραφος 5 στο άρθρο 38 του ν. 4186/2013 ως ακολούθως:

«5. Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 30.6.2014.»


ΕΔΩ  μπορείτε να βρείτε ολόκληρο τον Νόμο 4283/2014 «Ίδρυση και οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία» στο ΦΕΚ 189 Α΄/10-9-2014 όπου και δημοσιεύθηκε

Είμαστε στη  διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση

 

Μάριος Μολφέτας
Marketing & Communications Manager

Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Twitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEOPLECERT International Ltd, 40, Themistocles Dervi Street, Nicosia, Cyprus, 1066, www.peoplecert.org

This e-mail cannot be considered as spam as long as the sender's contact info and unsubscribe options are valid. If you have reason to believe that you are not the intended recipient or you wish to unsubscribe from this mailing list follow the unsubscribe link below. This e-mail is in compliance with the Directive 2002/58/EC of the European Parliament concerning electronic commerce in the Internal Market which states that each message must include the full sender's info and unsubscribe options.