γονείς.gr: Επιδοτούμενο έργο για την Πιστοποιημένη Εκπαίδευση των γονέων μαθητών Γυμνασίου

Το «γονείς.gr» είναι ένα επιδοτούμενο έργο που σκοπό έχει την εξοικείωση των γονέων μαθητών Γυμνασίου, με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών με έμφαση στο Διαδίκτυο, την Ασφαλή χρήση του και τις Εκπαιδευτικές εφαρμογές του.

Οι δικαιούχοι

Η επιδότηση αφορά σε γονείς μαθητών που θα εγγραφούν στην υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) για το σχολικό έτος 2008-2009 και το ύψος της επιδότησης αφορά στο 100% της συνολικής δαπάνης για εκπαίδευση, για πιστοποίηση και για απόκτηση ευρυζωνικής σύνδεσης.

Επιδότηση

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο 100% της συνολικής δαπάνης για την εκπαίδευση, την πιστοποίηση και την ευρυζωνική σύνδεση και συγκεκριμένα επιδοτούνται:

 • Η εκπαίδευση (κατ’ οίκον και e-learning)
 • Η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης για τουλάχιστον 3 ενότητες
 • Η απόκτηση νέας ευρυζωνικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο για τουλάχιστον 2 μήνες

Ευρυζωνική σύνδεση

Οι δικαιούχοι γονείς που θα επιλέξουν προγράμματα ECDL έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Internet On The Go από την COSMOTE για γρήγορο mobile Internet και να επωφεληθούν από τις ειδικές προσφορές:

ΔΩΡΟ ΗP Mini Laptop και Modem USB Stick και 3 μήνες ΔΩΡΕΑΝ πάγιο με 24μηνη σύνδεση στο πρόγραμμα COSMOTE Internet On The Go 10GB+Laptop (parents & students pack). Μετά τον τρίτο μήνα, το πάγιο διαμορφώνεται στην προνομιακή τιμή των €39* ανά μήνα

ή

ΔΩΡΟ Modem USB Stick και 2 μήνες ΔΩΡΕΑΝ πάγιο με 12μηνη σύνδεση στο πρόγραμμα COSMOTE Internet On The Go 2GB (parents & students pack). Μετά τον δεύτερο μήνα, το πάγιο διαμορφώνεται στην προνομιακή τιμή των €19* ανά μήνα

Εκπαίδευση

Η κατ’ οίκον εκπαίδευση είναι διάρκειας 5 ωρών, πραγματοποιείται από ειδικούς εκπαιδευτές και καλύπτει τα εξής θέματα (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εκπαιδευτική Ύλη της Κατ΄ Οίκον Εκπαίδευσης, "κατεβάστε" αυτό το αρχείο):

 • Βασικές έννοιες χρήσης Διαδικτύου, επικοινωνίας και εύρεσης πληροφορίας
  • Τι είναι και τι προσφέρει το Διαδίκτυο (Internet)
  • Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ίστο (World Wide Web / www)– Φυλλομετρητές (Browsers)
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
  • Τρόποι επικοινωνίας στο Διαδίκτυο
  • Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο
 • Ασφαλής χρήση Διαδικτύου και προστασία παιδιών από κινδύνους και ακατάλληλο περιεχόμενο
  • Ψηφιακοί κίνδυνοι για παιδιά και τρόποι προστασίας
  • Συμβουλές ασφαλούς πρόσβασης στο Διαδίκτυο από το σπίτι
  • Εγκατάσταση/παραμετροποίηση λογισμικού γονικού ελέγχου και επίδειξη λειτουργίας
  • Υπηρεσίες ασφαλούς πρόσβασης στο Διαδίκτυο του ΠΣΔ
 • Εκπαιδευτικές χρήσεις Διαδικτύου και υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)
  • Χρήση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαθητών που έχει δημιουργηθεί μέσω του ΠΣΔ
  • Εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή και Δικτυακές Πύλες εκπαιδευτικού περιεχομένου για παιδιά Γ’ Γυμνασίου
  • Διαδραστικές υπηρεσίες ΠΣΔ (υπηρεσία blog, ηλεκτρονική βιντεοθήκη με μαθήματα, μηνιαία newsletters, ζωντανές μεταδόσεις εκδηλώσεων κλπ)

Η εκπαίδευση με την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά πακέτα αυτόνομης μάθησης μέσω Διαδικτύου (e-learning) έχουν διάρκεια τουλάχιστον 40 διδακτικές ώρες, και παρέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις τουλάχιστον στις παρακάτω ενότητες:

 • Βασικές έννοιες πληροφορικής
 • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση αρχείων
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Βάσεις δεδομένων
 • Παρουσιάσεις
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου

Πιστοποίηση

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης βασικών γνώσεων χρήσης Η/Υ τουλάχιστον στις ενότητες:

 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου

Ευρυζωνική σύνδεση

Οι δικαιούχοι γονείς έχουν επίσης τη δυνατότητα απόκτησης 2μηνης ευρυζωνικής σύνδεσης

Τρόπος Ενημέρωσης & Αξιοποίησης της Επιδότησης

Η ενημέρωση των γονέων θα γίνει από τα σχολεία που φοιτούν οι μαθητές και θα κληθούν να συμπληρώσουν έντυπη φόρμα η οποία θα παραδοθεί στο σχολείο του μαθητή. Ο φορέας υλοποίησης του έργου (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ) θα παραλάβει τις φόρμες, θα παράγει 2 μοναδικούς κωδικούς (16ψήφιος κωδικός έναρξης προγράμματος και 4ψήφιος κωδικός ολοκλήρωσης κατ’ οίκον εκπαίδευσης) και θα ενημερώσει τους δικαιούχους-γονείς μέσω SMS ή/και τηλεφωνήματος.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα προγράμματα είτε μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του έργου, είτε με τηλεφώνημα στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών είτε στις σχολικές μονάδες της περιοχής τους.

Στη συνέχεια, οι γονείς που επιθυμούν να επωφεληθούν του προγράμματος επικοινωνούν με τον εκπαιδευτικό φορέα που θα επιλέξουν προκειμένου να επιλέξουν το πρόγραμμα που επιθυμούν και να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους σε ένα συγκεκριμένο πακέτο δίνοντας τον προσωπικό κωδικό έναρξης.

Σημαντικά βήματα της διαδικασίας

 1. Με την οριστικοποίηση της εγγραφής ο εκπαιδευτικός φορέας και ο δικαιούχος ορίζουν ημερομηνία και ώρα επίσκεψης για την κατ’ οίκον εκπαίδευση και ο εκπαιδευτικός φορέας ανακοινώνει στο δικαιούχο το όνομα του εκπαιδευτή 
 2. Ο εκπαιδευτής σε κάθε επίσκεψη για την κατ’ οίκον εκπαίδευση υποχρεούται να φέρει μαζί του Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο
 3. Με την ολοκλήρωση της κατ’ οίκον εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής γράφει τα στοιχεία του και υπογράφει την ειδική Δήλωση Συμμετοχής που έχει μαζί του και ζητά από το δικαιούχο να γράψει τα δικά του στοιχεία και να υπογράψει στο αντίστοιχο πεδίο. Η Δήλωση Συμμετοχής καταλήγει στον εκπαιδευτικό φορέα για να υποβληθεί στο ΕΔΕΤ
 4. Ο εκπαιδευτικός φορέας οφείλει να εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών προς το γονέα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 5. Ο εκπαιδευτής ενημερώνει τον δικαιούχο για τον τρόπο εγγραφής, πρόσβασης και παρακολούθησης του προσφερόμενου πακέτου e-learning
 6. Ο δικαιούχος ενημερώνει έγκαιρα τον εκπαιδευτικό φορέα για την επιθυμία του να συμμετάσχει ΔΩΡΕΑΝ σε εξετάσεις πιστοποίησης και για τις ενότητες στις οποίες επιθυμεί να εξεταστεί
 7. Ο δικαιούχος – σε περίπτωση που δεν έχει ευρυζωνική σύνδεση στην κατοικία του – έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει επιδοτούμενη σύνδεση για 2 μήνες και αν το επιθυμεί οφείλει να ενημερώσει τον εκπαιδευτικό φορέα και να επιλέξει από τη διαθέσιμη λίστα των Παρόχων. Σ’ αυτή την περίπτωση αρκεί να επισκεφθεί κάποιο από τα σημεία πώλησης του Παρόχου και να την αποκτήσει. Η επιδότηση αφορά μόνο στους 2 μήνες και οποιαδήποτε άλλη συμφωνία με τυχόν επιπλέον χρεώσεις δεν επιδοτούνται.
 8. Για να αποκτήσει τη νέα ευρυζωνική σύνδεση ο δικαιούχος δίνει στον Πάροχο τον προσωπικό του κωδικό έναρξης και την Αστυνομική του Ταυτότητα/Διαβατήριο ενώ υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση ότι:
  • είναι εγγεγραμμένος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα φορέα με τον οποίο συνεργάζεται ο Πάροχος,
  • δεν έχει κάνει άλλη αίτηση για απόκτηση επιδοτούμενης ευρυζωνικής σύνδεσης,
  • δεν έχει λάβει επιδότηση για απόκτηση ευρυζωνικής σύνδεσης και
  • θα καλύψει ο ίδιος το κόστος της επιδότησης αν δεν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση με δική του υπαιτιότητα.

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 15 Σεπτεμβρίου και μέχρι την 28η Νοεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, τόσο η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όσο και η διαδικασία πιστοποίησης.

Η ECDL Ελλάς και οι 1.250 συνεργάτες της σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν ενεργά στο έργο και έχουν ετοιμάσει πληθώρα έτοιμων λύσεων για τους δικαιούχους γονείς, που καλύπτουν ολοκληρωμένα κάθε απαίτηση.

Για την καλύτερη ενημέρωση σας, παραθέτουμε την Εξεταστέα Ύλη των προγραμμάτων πιστοποίησης που εντάσσονται στα αντικείμενα του συγκεκριμένου έργου και την αντιστοιχία τους με τα Πακέτα του Προγράμματος «γονεις.gr»:

Πρόγραμμα ECDL

Αντίστοιχο Πακέτο Προγράμματος 

ECDL Progress

ECDL BasePack I - ECDL Progress 3 

- // -

ECDL BasePack II - ECDL Progress 4

 - // -

ECDL BasePack III - ECDL Progress 4 

 - // -

ECDL BasePack IV - ECDL Progress 4 


*: Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 19%