e-Μηχανικοί: Για να είστε "Εντός Σχεδίου"

Το «e-Mηχανικοί» είναι μια e-υκαιρία για τους Μηχανικούς όλης της χώρας να εκπαιδευτούν και να πιστοποιήσουν τις δεξιότητές τους στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και στα πιο σύγχρονα επιστημονικά πεδία, όπως:

 • Εφαρμογές και εργαλεία σχετικά με τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα
 • Πληροφορικά συστήματα και εφαρμογές ψηφιακών διαδικασιών και υπηρεσιών
 • Ευρυζωνικές υπηρεσίες και υποδομές
 • Ηλεκτρονικές πλατφόρμες και εργαλεία σχετικά με το αντικείμενό τους
 • Σχεδιαστικά προγράμματα και εξειδικευμένες εφαρμογές
 • Θέματα σχετικά με τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας και εφαρμογές τους

Το επιχορηγούμενο έργο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Μηχανικών σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και απευθύνεται σε μηχανικούς - εγγεγραμμένα μέλη του ΤΕΕ όλης της χώρας και στα τακτικά μέλη του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του TEE (e-ΤΕΕ).

Η Ολοκληρωμένη Πρόταση ECDL!

Η ECDL Ελλάς, ο κορυφαίος φορέας Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα, και οι συνεργάτες της, τα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL σε όλη την Ελλάδα, έχουν επεξεργαστεί και σας προσφέρουν μια Ολοκληρωμένη Λύση:

 • Με κορυφαία προγράμματα πιστοποίησης όπως το GISPro, το ECDL IT Administrator και το ECDL CAD
 • με κορυφαίο εκπαιδευτικό πακέτο e-learning
 • με ολοκληρωμένη υποστήριξη
 • με πολλαπλά οφέλη

Επισκεφθείτε σήμερα ένα από τα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL και ενημερωθείτε για τα εκπαιδευτικά πακέτα που είναι διαθέσιμα και για τα κορυφαία προγράμματα πιστοποίησης επαγγελματικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων ECDL.

 

GISPro
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, Δασολόγους, Γεωλόγους, Μετεωρολόγους, Γεωπόνους, Περιβαλλοντολόγους και Ερευνητές, καθώς και σε αποφοίτους άλλων Θετικών Επιστημών, οι οποίοι χρησιμοποιούν προγράμματα GIS και επιθυμούν να πιστοποιήσουν την ικανότητά τους στη διαχείριση και ανάλυση χωρικών δεδομένων, μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού ArcGIS. Με την πιστοποίηση GIS εξασφαλίζεται το άρτιο θεωρητικό υπόβαθρο και η ικανότητα του κατόχου να ενσωματώσει, να αναλύσει και να παρουσιάσει γεωγραφικά συσχετισμένες πληροφορίες.

H πιστοποίηση GISPro αποτελείται από τις εξής ενότητες:

 1. Ενότητα 1: Χαρτογραφία
 2. Ενότητα 2: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
 3. Ενότητα 3: Χρήση λογισμικού ArcGIS

 

Οφέλη
Το GISPro αποδεικνύει ότι το άτομο που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την πιστοποίηση έχει τα προσόντα και την ικανότητά να χρησιμοποιεί και να αντιμετωπίζει τις γεωγραφικές πληροφορίες και να χρησιμοποιεί ένα τυποποιημένο λογισμικό και τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών GIS. Το GISPro είναι μια πολυδιάστατη επαγγελματική πιστοποίηση, που δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους να απασχοληθούν σε θέσεις εργασίας σχετικές με τη χρήση συστημάτων GIS, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους Οργανισμούς και στους εργοδότες να προσλάβουν άτομα με πιστοποιημένες γνώσεις.

Επιπρόσθετα, οι ικανοί επαγγελματίες πιστοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη διαχείριση και ανάλυση χωρικών δεδομένων, μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού
ArcGIS και ενδυναμώνουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.

 

ECDL IT Administrator

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της Πληροφορικής που ακολουθούν ή επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα ως Μηχανικοί Υπολογιστών και Δικτύων.

Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης το οποίο πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, που περιλαμβάνουν το Υλικό (Hardware), το Λογισμικό Λειτουργικών Συστημάτων (Operating System Software), τα Δίκτυα Υπολογιστών (Computer Networks) και την Ασφάλεια (Security).

Η συνεργασία της
ECDL Ελλάς με τη CISCO και τις CISCO Networking Academies σας προσφέρει τα μαθήματα IT Essentials που οδηγούν στην πιστοποίηση ECDL IT Administrator, ενώ παράλληλα σας προετοιμάζει για υψηλότερα επίπεδα πιστοποιήσεων.

Εξεταστέα Ύλη
Η
Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] Έκδοση 2.0, αποτελείται από τις ακόλουθες πέντε [5] ενότητες:

 1. Υλικό Προσωπικών Η/Υ (PC Hardware)
 2. Λειτουργικά συστήματα (Operating Systems)
 3. Τοπικά δίκτυα και Υπηρεσίες δικτύου (LAN Network Services)
 4. Προηγμένη Χρήση Δικτύου (Expert Network Use)
 5. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security)

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.

 

ECDL CAD

Το ECDL CAD αποτελεί το πρώτο, σε διεθνές επίπεδο, ανεξάρτητο λογισμικού πρότυπο για την αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων στη σχεδίαση, σε δύο (2) διαστάσεις, μέσω Η/Υ.
Συγκεκριμένα, το ECDL CAD πιστοποιεί ότι εσείς, ο κάτοχός του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χαρακτηριστικές λειτουργίες μιας τυπικής εφαρμογής CAD, σε πραγματικό περιβάλλον, με σκοπό τη δημιουργία, επεξεργασία και εκτύπωση δισδιάστατων αρχιτεκτονικών ή μηχανολογικών σχεδίων.

Το Πρόγραμμα ECDL CAD σχεδιάστηκε από το Ίδρυμα ECDL, σε συνεργασία με μία ομάδα εργασίας αποτελούμενη από ειδικούς στο Computer Aided Design. Επίσης, τον σχεδιασμό του ECDL CAD υποστήριξαν δύο ηγετικές εταιρείες στον χώρο της Αρχιτεκτονικής, Μηχανολογικής και Κατασκευαστικής Δραστηριότητας, η Autodesk και η Bentley, οι οποίες καλύπτουν το 95% της παγκόσμιας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών CAD στη σύγχρονη αγορά.

Στο πρόγραμμα ECDL CAD καλείστε να επεξεργαστείτε, σε πραγματικό περιβάλλον CAD, σχέδια που περιέχουν αντικείμενα και διαστάσεις. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορείτε να επιχειρείτε συνδυαστικές κινήσεις για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

 

Χρήσιμες Πληροφορίες για το «e-Μηχανικοί»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «e-Μηχανικοί» μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.e-engineers.tee.gr. Για τη δική σας διευκόλυνση, σας παραθέτουμε τα πιο σημαντικά σημεία του έργου.

 • Το ύψος της επιδότησης των δικαιούχων ανέρχεται στο 90% του συνολικού κόστους του εκπαιδευτικού πακέτου και περιλαμβάνει το κόστος εκπαίδευσης, εξέτασης και πιστοποίησης, με μέγιστο ποσό € 1.500. Η συμμετοχή του κάθε δικαιούχου είναι το 10% επί του κόστους του εκπαιδευτικού προγράμματος ή η διαφορά από τα 1.500€ μέχρι το κόστος του πακέτου, στην περίπτωση που το κόστος του εκπαιδευτικού πακέτου είναι μεγαλύτερο του μέγιστου ποσού επιχορήγησης.
 • Εγγραφές των δικαιούχων σε προγράμματα εκπαίδευσης θα γίνονται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του έργου και με βάση τη σειρά προσέλευσης στους φορείς εκπαίδευσης για εγγραφή σε κάποιο εκπαιδευτικό πακέτο.
 • Οι δικαιούχοι θα λάβουν προσωπική επιστολή μέσα στον Μάιο, στην οποία θα αναγράφεται ο 16ψήφιος προσωπικός κωδικός συμμετοχής στο πρόγραμμα. Ο κωδικός είναι απαραίτητος για την εγγραφή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιλογής τους.
 • Στο τέλος Μαΐου 2009, θα ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφών των υποψήφιων Μηχανικών στο «e-Μηχανικοί».
 • Ο δικαιούχος λαμβάνει την επιδότηση μόνο εάν αποκτήσει πιστοποιητικό κατάρτισης.
 • Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η διαδικασία πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2009.