Σχεδόν το ένα τέταρτο στις ηλικίες 16-74 στην Ευρώπη δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο.


Μια πρόσφατη έρευνα με θέμα τη χρήση και πρόσβαση στο διαδίκτυο το 2011 από την
Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνει πως σχεδόν το 75% των Ευρωπαϊκών νοικοκυριών είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο στις αρχές του 2011. Ωστόσο, το επίπεδο πρόσβασης στο διαδίκτυο διαφέρει από χώρα σε χώρα με τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία να έχουν ποσοστό πρόσβασης στο διαδίκτυο 50% ή λιγότερο.

Ένας από τους στόχους του Digital Agenda for Europe είναι να μειώσει το ποσοστό των ηλικιών 16-74 που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο από 24% τo 2011 στο 15% μέχρι το 2015. Ο στόχος αυτός θεωρείται ρεαλιστικός δεδομένου ότι, από το 2006 και μετά, ο αριθμός των χρηστών του Ίντερνετ στην Ευρώπη έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, φτάνοντας σχεδόν το ένα πέμπτο στις περισσότερες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ

Πηγή: ECDL Foundation