Η ECDL Ελλάς δίνει τη δυνατότητα στους Φοιτητές να Σφραγίσουν τις Γνώσεις τους στους Η/Υ!

Η Δράση «Πιστοποιηθείτ-e» απευθύνεται αποκλειστικά στους φοιτητές, όλων των σχολών που κατέχουν «Ειδικό Δελτίο Εισιτήριο (Πάσο)», το οποίο εκδόθηκε για το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 ή για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της ECDL Ελλάς και των Συνεργατών της σε όλη την Ελλάδα, αφορά στις τρεις (3) από τις επτά (7) ενότητες του Πιστοποιητικού ECDL Core. Οι 7 ενότητες είναι: Βασικές έννοιες Πληροφορικής, Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις, Πληροφορίες & Επικοινωνίες.

Απευθυνθείτε σήμερα στα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL και αποκτήστε το πιστοποιητικό ECDL. Οι εγγραφές στη Δράση «Πιστοποιηθείτ-e» μπορούν να γίνουν μέχρι τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου.

Το πιστοποιητικό ECDL Core είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, αναβαθμίζει το Βιογραφικό Σημείωμα των κατόχων του, αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ως "έγκυρο πιστοποιητικό Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής" στις προκηρύξεις Δημοσίων Οργανισμών και του ΑΣΕΠ και πληροί τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης. Στην Ελλάδα το 4,9% του πληθυσμού (το 11% του ενεργού πληθυσμού) έχει επιλέξει να πιστοποιήσει τις γνώσεις του σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ECDL:

Γιατί ΜΟΝΟ το ECDL συνδυάζει ταυτόχρονα:

  • Την Αναγνώριση από το Ελληνικό Δημόσιο και το Α.Σ.Ε.Π. ως έγκυρο πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων Η/Υ
  • Την Αναγνώριση από τα Βρετανικά Πανεπιστήμια
  • Την Αναγνώριση από Υπουργεία, Κρατικούς Φορείς και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις σε 148 χώρες
  • Την Αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso, παρέλαβε από το Ίδρυμα ECDL, την κάρτα δεξιοτήτων που συμβολίζει τη συμπλήρωση 9.000.000 υποψηφίων του προγράμματος παγκοσμίως, τον Φεβρουάριο 2009 στις Βρυξέλες.
  • Την Αναγνώριση ως απαραίτητο προσόν, από τις ελληνικές εταιρείες του Ιδιωτικού τομέα. Η δημοσίευση 1400 αγγελιών από περισσότερες από 321 επιχειρήσεις που ζητούσαν την ύπαρξη πιστοποιημένης γνώσης Η/Υ σύμφωνα με το πρότυπο ECDL είναι η απόδειξη της αναγνώρισης.