Ο Όμιλος PEOPLECERT στηρίζει το πρόγραμμα «δείξ’ τους» της Εθνικής Τράπεζας, με τη δωρεάν παροχή ECDL ΕqualSkills


Ο Όμιλος PEOPLECERT, σε συνεργασία με τη το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής (
HePIS), στηρίζει την πρωτοβουλία «δείξ’ τους» από το i-bank της Εθνικής Τράπεζας, με τη δωρεάν παροχή του προγράμματος ECDL ΕqualSkills.

Το «δείξ’ τους» στοχεύει στο να συμβάλει στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των λιγότερο «ευνοημένων» κοινωνικών ομάδων που δεν έχουν τη δυνατότητα εκμάθησης ή εκείνους που δεν έχουν εξοικειωθεί με την τεχνολογία, ώστε να συνειδητοποιήσουν την ευκολία που μπορεί να τους προσφέρουν οι βασικές γνώσεις της χρήσης ενός υπολογιστή

Το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται στα i-bank store της Εθνικής Τράπεζας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου εκπαιδευτές-εθελοντές δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τη χρήση του υπολογιστή και του Internet, με απλό και κατανοητό τρόπο, με βάση το πρόγραμμα ECDL ΕqualSkills.