Ο όμιλος PEOPLECERT υποστηρίζει « To Χαμόγελο του Παιδιού» προσφέροντας δωρεάν πιστοποιήσεις ECDL και City & Guilds


Ο όμιλος
PEOPLECERT (www.peoplecert.org), στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εστιάζει στην Κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους, υποστηρίζει  «To Χαμόγελο του Παιδιού», προσφέροντας δωρεάν πιστοποιήσεις ECDL και City & Guilds, στοχεύοντας στην ενίσχυση των νέων με τα απαραίτητα εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον.

Κάτω από τον ίδιο άξονα και στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τις ανάγκες του προγράμματος, ο όμιλος έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης των συνεργατών του σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα στοχεύει στη συνεισφορά καθηγητών και φροντιστηρίων στη δράση αυτή, μέσα από την προσφορά δωρεάν διδασκαλίας πληροφορικής και ξένων γλωσσών.

«Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη πρέπει να αποτελεί υποχρέωση κάθε επιχείρησης στο να δημιουργήσει αξίες με στόχο την ευημερία της κοινωνίας και να αναλάβει πρωτοβουλίες που να αποδεικνύει την ουσιαστική συμμετοχή της σε πράξεις ευθύνης για διασφάλιση των ηθικών αξιών. Μέσα από το συνολικό πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας και τη συνεργασία μας με Tο Χαμόγελο του Παιδιού, σκοπός μας είναι όχι μόνο η προσφορά σε παιδιά και νέους που έχουν πραγματικά ανάγκη μέριμνας και φροντίδας, χαρίζοντάς τους ελπίδα και όραμα για το μέλλον, αλλά και η ευαισθητοποίηση της αγοράς ως προς αυτή», αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής του ομίλου κ. Κωνσταντίνος Κεσεντές.

«Η άμεση ανταπόκριση καθηγητών και των ιδιοκτητών φροντιστηρίων ήταν πραγματικά σπουδαία. Δεχτήκαμε τηλεφωνήματα από την Καστοριά μέχρι την Αττική ενώ πολύ συγκινητική ήταν η ανταπόκριση φροντιστηρίων από την περιοχή της Κορινθίας. Όλοι ενδιαφέρονταν να μάθουν για το αν θα μπορούσαν να προσφέρουν μαθήματα τόσο στα παιδιά που ζουν στα 11 σπίτια μας όσο και στα παιδιά των οικογενειών που στηρίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ».  «Το Χαμόγελο του Παιδιού»