Η PEOPLECERT διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για το σχήμα πιστοποίησης Επαγγελματιών Εκτιμητών

Ιανουάριος 2014 – Ο φορέας πιστοποίησης προσώπων PEOPLECERT διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για το  σχήμα πιστοποίησης Επαγγελματιών Εκτιμητών. Η διαπίστευση έρχεται να προσθέσει μία ακόμα αναγνώριση για το σχήμα πιστοποίησης, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την PEOPLECERT με βάση το European Valuation Standard, έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί από  την Ευρωπαϊκή Ένωση των Εκτιμητικών Οργανισμών (TEGoVA) και αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση του τίτλου Recognized European Valuers (REV) στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι με το Ν.41/52 2013 το επάγγελμα του εκτιμητή έχει απελευθερωθεί και, ακολουθώντας διεθνείς πρακτικές, για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται η εγγραφή σε σχετικό μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών. Οι κάτοχοι των πιστοποιητικών της PEOPLECERT πληρούν τις προδιαγραφές για την εγγραφή στο μητρώο.

«Η PEOPLECERT επέλεξε από το  2006 να διαπιστευτεί από τον ΕΣΥΔ ως φορέας πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 και το πιστοποιητικό των Επαγγελματιών Εκτιμητών περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο επαγγελματικών πιστοποιήσεων όπως τα ITIL®, PRINCE2®, IASSC Lean Six Sigma, ECDL και City & Guilds, τα οποία διαθέτει διεθνώς.

Η διαπίστευσή μας αποκτά ιδιαίτερη αξία στις συνθήκες που δημιουργούνται με την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, οι οποίες απαιτούν την ύπαρξη αξιόπιστων συστημάτων πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Κεσεντές, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου PEOPLECERT.