Νέα Διαχειριστικά και Εξεταστικά Συστήματα της ECDL Ελλάς: Στην αιχμή της τεχνολογίας

Η ECDL Ελλάς ανακοίνωσε πρόσφατα τις νέες εκδόσεις των διαχειριστικών και εξεταστικών της συστημάτων, ELiSS, EXAM Manager 5.0 και ECDL ATES 5.0, που εξασφαλίζουν στους χρήστες ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον λειτουργίας.

Τα συστήματα της ECDL Ελλάς λειτουργούν στην Ελλάδα από το 2003, είναι εγκατεστημένα σε 1.250 Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα και έχουν υποστηρίξει τη διεξαγωγή περισσοτέρων από 2.000.000 αυτοματοποιημένων εξετάσεων. Παράλληλα, έχουν εγκατασταθεί και υποστηρίζουν τις διαδικασίες εξέτασης σε χώρες όπως η Τουρκία, Πορτογαλία, Κίνα, Κύπρος, και σε πιλοτική έκδοση στην Αίγυπτο/Unesco, Ιορδανία, Μάλτα, Ιρλανδία, Σρι Λάνκα και Νέα Ζηλανδία.

Ακολουθώντας τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, το Εξεταστικό σύστημα ECDL ATES 5.0 εξασφαλίζει την υποστήριξη των νέων εκδόσεων λογισμικού όπως Microsoft Windows Vista, Microsoft Office 2007 και Microsoft Outlook 2003/2007. Κατ’ αναλογία με την αξιοποίηση της τεχνολογίας Web/AJAX η έκδοση 5.0 του Exam Manager εξασφαλίζει μεγαλύτερη ταχύτητα στη χρήση και καλύτερη απόδοση ακόμα και για μεγάλο όγκο εξετάσεων. Παράλληλα, αυτοματοποιείται η διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων ανά test υποψηφίου γεγονός που διασφαλίζει τη διαδικασία της εξέτασης και επιταχύνει την αποστολή των αποτελεσμάτων.

Σημαντικές καινοτομίες στα νέα συστήματα αποτελούν τόσο η πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία αυτόματης ανάθεσης των εξεταστικών θεμάτων σε όλους τους υπολογιστές ταυτόχρονα, ακόμα και για μεγάλο αριθμό υπολογιστών, όσο και η δυνατότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως.

Η νέα έκδοση των συστημάτων της ECDL Ελλάς, υποστηρίζει πλήρως τη διεξαγωγή εξετάσεων σε διάφορες γλώσσες όπως αγγλικά, κινέζικα, τούρκικα, πορτογαλικά. Έτσι δίνεται η δυνατότητα αφ’ ενός σε ξενόγλωσσους κατοίκους στην Ελλάδα να αποκτήσουν τη διεθνή πιστοποίηση ECDL με τη σφραγίδα του ΕΣΥΔ και αφ’ ετέρου να πραγματοποιηθούν εξετάσεις στις χώρες όπου η ECDL Ελλάς δραστηριοποιείται με θυγατρικές εταιρείες.

Ανάμεσα στις νέες δυνατότητες του διαχειριστικού συστήματος και με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων στις εξετάσεις ECDL, είναι η πλήρης υποστήριξη διενέργειας εξετάσεων όλων των κατηγοριών ΑμεΑ για τις οποίες απαιτείται επιπλέον χρόνος. Σύντομα επίσης θα είναι διαθέσιμη η Αυτοματοποιημένη Εξέταση για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.

Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων του Ομίλου Εταιρειών ECDL Ελλάς αποτελεί ένα «εργοστάσιο υψηλής τεχνολογίας του 21ου αιώνα», που αναπτύσσει πληροφοριακά συστήματα υψηλών προδιαγραφών αξιοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες λογισμικού, με στόχο τη συνολική διαχείριση της εξεταστικής διαδικασίας σε οποιοδήποτε αντικείμενο, σε οποιαδήποτε γλώσσα, οπουδήποτε στον κόσμο.

Μιλώντας για τις νέες εκδόσεις συστημάτων ο κύριος Μανώλης Σπανάκης, Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων του Ομίλου Εταιρειών ECDL Ελλάς, δήλωσε «Με τεχνολογίες αιχμής και ανάπτυξη πολλών μηνών από εξειδικευμένους επιστήμονες, τα νέα διαχειριστικά και εξεταστικά συστήματα της ECDL Ελλάς αποτυπώνουν το όραμα της εταιρείας για το μέλλον και τη δέσμευση της να προσφέρει υποστήριξη υψηλής ποιότητας. Τα νέα μας συστήματα χαρακτηρίζονται από εμπλουτισμένο περιεχόμενο, ευκολία, ταχύτητα, φιλικότητα και ασφάλεια. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε την καθημερινή δραστηριότητα των εξεταστικών κέντρων ECDL αλλά και οποιουδήποτε φορέα ασχολείται με εξεταστικές διαδικασίες και να απλοποιήσουμε τη διαχείριση των πληροφοριών που διακινούνται, περιφρουρώντας με νέες δικλείδες ασφαλείας το κύρος και την αξιοπιστία των εξετάσεων. Χωρίς αμφιβολία η τελευταία έκδοση των διαχειριστικών και εξεταστικών συστημάτων της ECDL Ελλάς αντιπροσωπεύει την εξέλιξη, προσανατολίζεται στις μελλοντικές ανάγκες και στοχεύει στην Άριστη εξυπηρέτηση των υποψηφίων και των συνεργατών μας».