Ανακοίνωση Νέας Εξεταστικής Ύλης (Syllabus) Version 6

Από 21/11/2017 η εξεταστέα ύλη (syllabus) των ενοτήτων ECDL Profile Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Βάσεις Δεδομένων θα αναβαθμιστεί στο Syllabus 6.0.

Εάν κάποιος κάτοχος Πιστοποιητικού ECDL επιθυμεί να ανανεώσει το διαπιστευμένο του πιστοποιητικό ECDL, ώστε να αποδεικνύεται ότι οι γνώσεις και δεξιότητες για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί εξακολουθούν να είναι επίκαιρες σύμφωνα με την ισχύουσα εξεταστέα ύλη (syllabus), θα πρέπει να δώσει την εξέταση ECDL Update η οποία θα είναι διαθέσιμη από 20/12/2017.