Στηρίζουμε τη Διεθνή Ημέρα για τη Διαπίστευση

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2008 – Aπό το Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης (International Accreditation Forum, IAF) και τη Διεθνή Συνεργασία για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC), ανακοινώθηκε ότι η 9η Ιουνίου ορίστηκε ως «Διεθνής Ημέρα Διαπίστευσης».

Η ECDL Ελλάς, ο μοναδικός φορέας στον τομέα της πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής που έχει διαπιστευτεί από το E.ΣY.Δ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 17024:2003, συμμετέχει στην πρωτοβουλία για την προώθηση των αρχών και αξιών της Διαπίστευσης.

Η αξία της Διαπίστευσης έχει αναγνωριστεί ευρέως και υιοθετηθεί διεθνώς από τις οικονομίες και τις Κοινωνίες. Βασικό θέμα της φετινής Διεθνούς Ημέρας για τη Διαπίστευση είναι η εμπιστοσύνη, καθώς τονίζει τον τρόπο με τον οποίο οι κανόνες και οι διαδικασίες διαπίστευσης έχουν εναρμονιστεί διεθνώς, ώστε να στηρίζουν την ελεύθερη αγορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών και τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος. Η προστιθέμενη αξία είναι προφανής τόσο για προϊόντα όσο και για υπηρεσίες, εφόσον η διαπίστευση αποτελεί εχέγγυο επαλήθευσης των απαιτήσεων για ποιότητα, επιδόσεις και αξιοπιστία. Σημαίνει επίσης, την επίσημη και ανεξάρτητη επιβεβαίωση της ικανότητας, της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας του φορέα καθώς και μια αναμφισβήτητη επιβεβαίωση της εγκυρότητας των εκδιδόμενων πιστοποιητικών του.

Στη χώρα μας, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με το διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με τον N. 3066/2002 και είναι ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, με σκοπό τη διαχείριση του Συστήματος Διαπίστευσης στη χώρα. Αποτελεί μετεξέλιξη του Eθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, που λειτουργούσε στο Yπουργείο Aνάπτυξης από το 1994. Στα επίσημα όργανα (Διοικητικό Συμβούλιο και Eθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) του E.ΣY.Δ, υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση υπουργείων, επιστημονικών εταιρειών και επαγγελματικών και κοινωνικών ενώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αμεροληψία στη λειτουργία της. Παράλληλα, το έργο του E.ΣY.Δ. υποστηρίζεται, από Τεχνικές Επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν εξειδικευμένοι κατά τομέα εμπειρογνώμονες.

Η ECDL Ελλάς, έχει επιδείξει ιδιαίτερη έμφαση στην αξία της ποιότητας με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την επιχειρηματική Αριστεία έχει πιστοποιηθεί βάσει των διεθνών προτύπων ποιότητας ISO 9001, ISO 10002 (για την ικανοποίηση πελατών και τη διαχείριση παραπόνων), ISO 14001 (για τη διαχείριση περιβάλλοντος), ISO 17024, SA8000 (για την Κοινωνική Ευθύνη) ενώ παράλληλα αποτελεί το μοναδικό φορέα πιστοποίησης προσώπων που βραβεύτηκε πρόσφατα με τη φημισμένη Ευρωπαϊκή Διάκριση «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία» του EFQMΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΤΕΣ

Το Ίδρυμα ECDL
Το ΄Ιδρυμα ECDL είναι ο παγκόσμιος φορέας του κορυφαίου σε όλο τον κόσμο προγράμματος πιστοποίησης δεξιοτήτων υπολογιστών. Αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στην ενίσχυση του επιπέδου των δεξιοτήτων υπολογιστών στην κοινωνία και στην παροχή πρόσβασης σε όλους στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Γνωστό και ως ICDL εκτός Ευρώπης, με περισσότερους από επτά (7) εκατομμύρια υποψηφίους να συμμετέχουν σε μια σειρά προγραμμάτων, το Ίδρυμα ECDL αποτελεί σημείο αναφοράς και μέτρο σύγκρισης παγκοσμίως στην πιστοποίηση δεξιοτήτων για τους τελικούς χρήστες. Τα πιστοποιητικά ECDL αναγνωρίζονται διεθνώς σε 148 χώρες.

Όμιλος Εταιρειών ECDL Ελλάς
Ο Όμιλος Εταιρειών ECDL Ελλάς, κατέχει κορυφαία θέση ως φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, με θυγατρικές εταιρείες που λειτουργούν σε 4 χώρες, Ελλάδα, Κίνα, Τουρκία, Πορτογαλία και σύντομα με νέες θυγατρικές σε Βραζιλία, Αλβανία και ΠΓΔΜ. Απασχολεί συνολικά πάνω από 165 άτομα και προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε 1.250 πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και σε 300 στο εξωτερικό.