HR Forum 2008: Δυναμική συμμετοχή του Ομίλου ECDL Ελλάς

15 Απριλίου 2008

Ο Όμιλος Εταιρειών ECDL Ελλάς συμμετείχε και φέτος στο HR Forum 2008, που διοργάνωσε για πέμπτη φορά ο Σύνδεσμος Στελεχών Διοίκησης Προσωπικού. Το συνέδριο, που αποτελεί σημείο συνάντησης, ανταλλαγής απόψεων και ανοιχτής επικοινωνίας, παρακολούθησαν πάνω από 300 στελέχη, επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών του ιδιωτικού τομέα.

Κύριος εισηγητής του Συνεδρίου ήταν ο Peter Flade, Managing Partner της Gallup Consultants, ο οποίος, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να διοχετεύσουν και να οργανώσουν την ενεργητικότητα των εργαζομένων τους, έτσι ώστε να οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα τις σχέσεις τους με τους πελάτες.

Στο πάνελ με θέμα «Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού: Προσδοκίες και για τις δύο πλευρές», που αποτέλεσε την κεντρική ενότητα του HR Forum 2008, η παρέμβαση και η συνολική τοποθέτηση του κυρίου Α. Βύρωνα Νικολαΐδη, Προέδρου του Ομίλου Εταιρειών ECDL Ελλάς και Αντιπροέδρου της CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), κινήθηκε γύρω από την ευρωπαϊκή εμπειρία του ως Αντιπροέδρου της CEPIS, και τόνισε ότι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα των συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί θεωρείται σήμερα ο πολυτιμότερος πυλώνας ανάπτυξης, τόσο σε επίπεδο ατόμων ή εταιρειών, όσο και σε επίπεδο κρατών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «Δεν είναι τυχαία η επένδυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη στρατηγική δημιουργίας ισχυρού ανθρώπινου δυναμικού (Λισαβώνα) και στη δια βίου μάθηση. Η Ενωμένη Ευρώπη δίνει μεγάλη αξία στον τομέα της εκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών αλλάζει επαναστατικά τον τρόπο που λειτουργεί η Εκπαίδευση. Η «δια βίου» κατάρτιση αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την επαγγελματική επιβίωση, καθώς περνάμε από το «Just in case» στο «Just in time». Προς αυτή την κατεύθυνση η ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων του κάθε εργαζόμενου είναι μη αναστρέψιμη. Νέοι ορίζοντες διαμορφώνονται στο χώρο της κατάρτισης, ενώ παράλληλα η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων είναι συνειδητή επιλογή και μονόδρομος σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς. Σε οριζόντιο επίπεδο η ζήτηση σε πιστοποιημένες γνώσεις αφορά κυρίως στη νέα τεχνολογία, ενώ σε κάθετο επίπεδο απαιτούνται πιστοποιημένες επαγγελματικές δεξιότητες σε διάφορους τομείς όπως πωλήσεις, marketing, γραμματεία.

Είναι αρκετά τα παραδείγματα από το διεθνή χώρο και την Ελλάδα τα οποία αποδεικνύουν τα σημαντικά οφέλη που μπορεί να έχει μία επιχείρηση τόσο από την πιστοποίηση των εργαζομένων όσο και από την προσέλκυση πιστοποιημένων εργαζομένων. Για παράδειγμα, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Bocconi στο Μιλάνο με θέμα «Το Κόστος της Άγνοιας» κατέδειξε ότι η μείωση του κόστους της άγνοιας που προκύπτει μέσα από την εκπαίδευση και τη πιστοποίηση είχε όφελος για την Ιταλία 2.261€ ανά εργαζόμενο, ενώ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μ. Βρετανίας εξοικονόμησε 41 λεπτά ημερησίως ανά εργαζόμενο.

Στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία από την έρευνα του ΣΕΒ (Δελτίο Ανταγωνιστικότητας, Φεβρουάριος 2006) προέκυψε ότι οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από εκπαιδευμένα στελέχη ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις θεωρούν σημαντική την ικανότητα χρήσης ΤΠΕ.

Παράλληλα, στην Πανελλήνια έρευνα «Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας» που διενεργείται, κάθε 6 μήνες, από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School, καταδεικνύεται συνεχώς η απαίτηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα για πιστοποιημένες γνώσεις σε όλα τα επίπεδα απασχόλησης, ενώ σε διευθυντικό επίπεδο και σε διάφορους τομείς όπως στελέχη λογιστηρίου και γραμματείς απαιτούνται πιστοποιημένες γνώσεις προηγμένου επιπέδου http://www.alba.edu.gr/rci/