Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro

Τo NEO Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικού Επιπέδου GISPro έχει το κύρος του Ιδρύματος ECDL και προσφέρεται στους επαγγελματίες του χώρου μετά από τη συνεργασία της ECDL Ελλάς με την Marathon Data Systems, τη μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού GIS στην Ελλάδα.

Το ΝΕΟ πρόγραμμα πιστοποίησης GISPro είναι συμβατό με το κορυφαίο πρόγραμμα ArcGIS και αφορά στις θεμελιώδεις αρχές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που διέπουν τις τεχνικές της Γεωγραφικής Πληροφορίας και τη χρήση τους μέσω εξειδικευμένου λογισμικού.


Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης

H πιστοποίηση GISPro αποτελείται από τις εξής ενότητες:


Συμβατό με
ArcGIS

Το λογισμικό ArcGIS είναι το πλέον διαδεδομένο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών με εκατοντάδες χιλιάδες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αποτελεί ένα δυναμικό και εύχρηστο εργαλείο παραγωγής και διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων. Η σουίτα ArcGIS Desktop περιλαμβάνει τα προγράμματα ArcMap, ArcCatalog και ArcToolbox.

Το ArcGIS Desktop έχει εφαρμογή σε εκατοντάδες τομείς, εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρουμε: Κτηματολόγιο, Αγροτικός και Αστικός Σχεδιασμός, Γεωργία, Αγροτοοικονομία, Διαχείριση Δασών, Υδρογεωλογία και ύδρευση, Διαχείριση περιβάλλοντος, Μεταφορές - Συγκοινωνίες, Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια, Τηλεϊατρική και Επιδημιολογία, Αρχαιολογική Έρευνα, Τηλεπικοινωνίες και Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας, Υπηρεσίες Διανομής Προϊόντων, Τουρισμός-Αναψυχή, Διαφήμιση, Ψυχαγωγία και άλλα. 

GISPro in Progress

Ο υποψήφιος έχει την επιλογή να εξεταστεί στην κάθε ενότητα ξεχωριστά. Στην περίπτωση που εξεταστεί επιτυχώς μόνο σε ένα μέρος της πιστοποίησης, βρίσκεται σε στάδιο «in Progress» και έχει την δυνατότητα αιτήματος για έκδοση πιστοποιητικού GISPro in Progress, το οποίο αναφέρει την ενότητα ή τις ενότητες που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία.

Δείτε το Fact Sheet εδώ.