Το Ίδρυμα ECDL και η ECDL Ελλάς υποστηρίζουν τη στρατηγική i2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχολησιμότητα

Το Ίδρυμα ECDL και η ECDL Ελλάς υποστηρίζουν και προωθούν την Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010, σηματοδοτώντας τη σημασία της για το μέλλον της Ψηφιακής Ευρώπης και της Ψηφιακής Ελλάδας.

Στο ίδιο πλαίσιο η ECDL Ελλάς ταυτίζεται πλήρως με το Όραμα της Ψηφιακής Στρατηγικής «να καταστούν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών καθημερινό αγαθό για όλους».

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2008

Η Ευρώπη χρειάζεται να δουλέψει πιο σκληρά για να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα!

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει πρόσφατος απολογισμός που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το 40% των Ευρωπαίων δεν χρησιμοποιούν καθόλου το Διαδίκτυο και ότι το ψηφιακό χάσμα που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλεί την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας της Πληροφορίας και την ανάπτυξη και απασχόληση για όλους.

Η πρωτοβουλία i2010, που λανσαρίστηκε το 2005, αποτελεί στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνενώνει τις διαφορετικές πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται για τους σκοπούς της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Ο ψηφιακός αλφαβητισμός αποτελεί ένα από τους καίριους παράγοντες της Στρατηγικής i2010 που θα προσελκύσει τους Ευρωπαίους για να συμμετέχουν ενεργά στην Κοινωνία της Πληροφορίας.